Ondernemers dragen onmisbaar bij aan lokale samenleving

Panteia heeft onlangs in opdracht van MKB-Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de maatschappelijke waarde van het MKB. Ruim 1.100 ondernemers met personeel hebben hieraan hun medewerking verleend. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Dag van de Ondernemer, dat dit jaar voor de achtste keer wordt gevierd op vrijdag 17 november.

Het midden- en kleinbedrijf draagt jaarlijks voor ruim 1,5 miljard euro bij aan het lokale verenigingsleven en maatschappelijke initiatieven. Ondernemers ondersteunen hun medewerkers bij financiële problemen en mantelzorg en zien voor zichzelf een grotere rol in de samenleving dan puur economisc

Meer dan alleen geld verdienen

Een ruime meerderheid (64%) van de ondernemers geeft aan dat hun bedrijf een grotere rol in de samenleving vervult dan puur economisch en andere prioriteiten en activiteiten heeft dan alleen ‘geld verdienen’. Zo zet 69 procent zich actief in voor de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie van de lokale gemeenschap en doet de overgrote meerderheid (74%) aan sponsoring van maatschappelijke organisaties en/of maatschappelijke activiteiten in de regio; van sportclubs, culturele organisaties en scholen tot zorginstellingen, voedselbanken en buurthuizen. Ondernemers steken daar niet alleen geld, maar ook uren en middelen in. Opgeteld komt dat neer op gemiddeld bijna 5.000 euro per bedrijf per jaar. Voor het totale MKB gaat het op jaarbasis om ruim 1,5 miljard euro.

Verbondenheid met directe omgeving

Als redenen om dit doen noemen ondernemers met name betrokkenheid bij hun directe omgeving, de leefbaarheid en ‘iets willen terug doen voor de samenleving’. Hun verbondenheid met de lokale gemeenschap blijkt ook uit het feit dat 60 procent bij voorkeur zo veel mogelijk producten en diensten lokaal inkoopt. Zo zorgen ondernemers dus ook voor elkaar.

Hulp bij financiële problemen en mantelzorg

Het onderzoek laat zien dat het MKB van groot belang is voor de regionale en lokale werkgelegenheid. Bij ruim de helft van de bedrijven woont meer dan driekwart van de medewerkers binnen een straal van 15 kilometer. De zorg en betrokkenheid die ondernemers voelen bij hun directe omgeving, voelen ze ook voor het welzijn en de ontwikkeling van hun eigen mensen. Zo betaalt bijna 70 procent de kosten van cursussen en studies ten behoeve van loopbaanontwikkeling en biedt 63 procent de mogelijkheid om die onder werktijd te volgen. Zo’n 40 procent van de MKB-bedrijven biedt medewerkers hulp bij financiële problemen en stelt werktijd beschikbaar voor het verrichten van mantelzorg.

Het MKB draagt maatschappelijk ook bij door jongeren op te leiden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Dat eerste doen ondernemers massaal: het afgelopen jaar hadden MKB-bedrijven gemiddeld allemaal een stage- of leerwerkplek voor jonge mensen. Ruim 1 op de 5 ondernemers heeft momenteel mensen met een afstand op de arbeidsmarkt in dienst.

Bron en meer informatie:

twitteryoutubetwitteryoutube
twitterlinkedintwitterlinkedin