Hoe is het gedrag van parkeerders te beïnvloeden?

De commissie gemeenten van Vexpan, het platform voor parkeren, organiseert op 5 juni 2018 in het stadhuis van Almere een themadag, specifiek bedoeld voor diegenen die binnen gemeenten verantwoordelijk zijn voor het mobiliteits-/parkeerbeleid en de uitvoering ervan.

Parkeren ↔ Gedrag

Het hoofdthema is: ‘parkeren ↔ gedrag’. Hoe kunnen we gedragskeuzes van parkeerders beïnvloeden zodat gemeentelijke doelstellingen anders dan op prijs worden bereikt? Hoe is gedrag te benaderen en hoe om te gaan met gedragsexperimenten? En met een blik op de toekomst: moeten we nieuwe kentallen toepassen of normen helemaal loslaten?
Deze en nog meer (praktische) thema’s geven inspiratie en handreikingen voor een leefbare binnenstad, voor nu en de toekomst. Uiteraard is er ook veel ruimte voor uitwisseling van kennis, ervaringen en discussie.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Verplaats je in de (naïeve, ter plaatse onbekende) parkeerder!
  Verkeerspsycholoog Cees Wildervanck kijkt naar de psychologie van de parkeerder. Hij behandelt onder andere verschillende vormen van gedrag: impulsgedrag, weloverwogen gedrag, gewoontegedrag en de betekenis hiervan voor parkeergedrag.
 • Parkeren en gedrag. Wat weten we wel en wat niet vanuit het systeemniveau? (kennisdocument CROW)
  Casper Stelling (MU Consult) en Sebastiaan Dommeck (Empaction) behandelen de publicatie ‘parkeren en gedrag’ van het CROW, dat een overzicht bevat van alle actuele inzichten in de gedragseffecten van parkeerbeleid en -interventies.
 • Beïnvloeding van het parkeergedrag in het centrum
  Danny Louwerse (Programmamanager Gemeente Almere) vertelt hoe je de beste binnenstad van Nederland voor middelgrote gemeenten wordt en de rol van parkeren daarin.
 • Nieuwe parkeerkencijfers; basis voor toekomstbestendige parkeernormering
  CROW heeft de parkeerkencijfers uit 2012 zorgvuldig tegen het licht gehouden en geactualiseerd. Daarnaast is nieuwe kennis toegevoegd over de behoefte aan laadpalen voor elektrische voertuigen. Samen met een groep deskundigen is een stappenplan opgesteld om vanuit de parkeerkencijfers toekomstbestendige parkeernormen te ontwikkelen. Hillie Talens (CROW) zal ons hier meer over vertellen.
 • Uitdagingen voor gemeente en ontwikkelaar bij het (deels) loslaten van parkeernormen
  In januari 2017 heeft de gemeente Den Haag besloten om twee ontwikkelgebieden aan te wijzen als pilotgebieden waar alleen een maximum parkeernorm geldt. Eén van die twee gebieden is het Energiekwartier. Wat betekent dat voor de gemeente en voor de ontwikkelaar? Diede Labots (Gemeente Den Haag) en Vita Bolsius (Heijmans) zullen hier verder op in gaan.

Casus Scheveningen: Hoe voorkomen we dat bezoekers naar het strand rijden waar slechts beperkt parkeerplaatsen zijn?
Strandbezoekers rijden Scheveningen binnen en rijden vervolgens (bijna altijd) door tot de kust letterlijk in zicht is. Afhankelijk van de aanrijdroute, rijden zij hierbij openbare garages voorbij. Bij de kust aangekomen, wordt gezocht naar parkeerplaatsen. Het aantal openbare parkeerplaatsen in de smalle straatjes is gering of zijn bezet door de voertuigen van de bewoners. Scheveningen ondervindt veel last van zoekverkeer en er ontstaan opstoppingen. Hoe lossen we dit op?

Het volledige programma vindt u op de website van Vexpan: klik hier.

De themadag is uitsluitend bij te wonen door mensen diegenen die zich bij gemeenten bezighouden met mobiliteits-/parkeerbeleid en de uitvoering ervan. Meld u aan via dit aanmeldformulier: klik hier.

Over Vexpan

Vexpan is dé autoriteit op het gebied van parkeren binnen de sector mobiliteit en stedelijke ontwikkeling. Vexpan streeft ernaar de verschillende belanghebbenden met elkaar te verbinden door informatie-uitwisseling in het kennisnetwerk, om zo integraal de kwaliteit van het vakgebied
parkeren continu te verbeteren. Binnen Vexpan zijn verschillende vak-commissies actief. Eén van deze commissies is de commissie gemeenten.

twitterlinkedintwitterlinkedin
twitteryoutubeflickrtwitteryoutubeflickr