Samenwerking Wonen boven Winkels Nederland en Platform Binnestadsmanagement

Het stimuleren van kwalitatief hoogwaardige, leefbare en aantrekkelijke binnensteden. Zo luidt de gedeelde doelstelling van Wonen boven Winkels Nederland en Platform Binnenstadsmanagement. De organisaties hebben de handen ineen geslagen om deze doelstelling vanaf 2014 gezamenlijk te realiseren. Op de themabijeenkomst ‘Welkom in het nieuwe tijdperk’ van Platform Binnenstadsmanagement op 4 april jl., is de samenwerking officieel bekend gemaakt.

Het werkterrein van zowel Wonen boven Winkels Nederland als Platform Binnenstadsmanagement richt zich op de binnenstad. Omdat er sprake is van complementariteit van de inhoudelijke thema’s en netwerken van beide organisaties, biedt samenwerking vele voordelen. Zo profiteren de deel-nemers van elkaars netwerk, van extra kennis. Ook maakt de samenwerking mogelijk dat de onder-steuning van Wonen boven Winkels Nederland en het Platform Binnenstadsmanagement efficiënter wordt ingericht.

Waarom nu?

Anno 2014 luidt niet meer de vraag waar winkels toegevoegd moeten worden, maar hoe vrijkomende locaties gebruikt kunnen worden om binnensteden ook met niet-winkelfuncties dynamisch, attractief en leefbaar te houden. “Functiemenging is nu meer dan ooit van grote waarde voor het functioneren van de binnenstad. Het belang van wonen in de binnenstad zal als gevolg van deze ontwikkeling de komende jaren verder groeien” aldus Felix Wigman (voorzitter Platform Binnen-stadsmanagement). Het praten hierover gaat echter één op één samen met de bredere transforma-tieopgave in binnensteden. Het is dan ook de hoogste tijd om het thema wonen boven winkels te zien in het licht van de bredere kwaliteiten en knelpunten in binnensteden. En de hoogste tijd dat het binnenstadsmanagement wordt verrijkt met kennis over het realiseren van woningen in de binnenstad.

Samenwerking levert meer expertise

Binnenstedelijke transformatie is een onderwerp dat bestaat uit financiële, juridische, procesmati-ge en ruimtelijk-functionele aspecten. De diversiteit van deze aspecten maakt dat kennisdeling over dit onderwerp om samenwerking vraagt. Dit is een belangrijke reden om de krachten van Wonen boven Winkels Nederland en Platform Binnenstadsmanagement te bundelen en gezamenlijk de kwaliteit, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van binnensteden optimaal te kunnen stimuleren. “Wonen boven Winkels Nederland kijkt uit naar een intensieve samenwerking, waarbij de vereni-ging haar kennis over de fysieke aspecten van binnenstedelijke transformatie graag wil delen”, zo geeft Paul Penders (bestuurslid Wonen boven Winkels Nederland) aan.

Hoe krijgt de samenwerking vorm?

De inhoudelijke programma’s van het Platform Binnenstadsmanagement en Wonen boven Winkels Nederland worden vanaf 2014 sterker met elkaar geïntegreerd. Dit is de reden dat het jaarthema van het Platform ‘transformatie en herbestemming van de binnenstad’ betreft. Bijeenkomsten en netwerken worden wederzijds voor elkaars deelnemers opengesteld. Om de kennis te verspreiden lopen er voorbereidende gesprekken voor een gezamenlijke bijeenkomst in het najaar. Bovendien wordt informatie wederzijds ontsloten via de websites.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Raatgever van de Vereniging Wonen bo-ven Winkels Nederland via 06-57943938 of arjan.raatgever@platform31.nl of Stefan van Aarle van Platform Binnenstadsmanagement via 0411 – 850 400 of platform@binnenstadsmanagement.org.

twitterlinkedintwitterlinkedin
twitteryoutubetwitteryoutube