Binnenstadsbarometer online: Binnenstad in Beeld

Het Platform Binnenstadsmanagement brengt data en ontwikkeling bij elkaar in de Binnenstadsbarometer. Tijdens de Dag voor de Binnenstad is de eerste opzet van de Binnenstadsbarometer gepresenteerd. De Binnenstadsbarometer vormt een landelijke monitor voor binnensteden en maakt inzichtelijk hoe de binnensteden van Nederland zich ontwikkelen en scoren ten opzichte van elkaar. Door de combinatie van diverse databronnen geeft de barometer een integraal beeld van de ontwikkeling op de diverse thema’s uit de binnenstad. 

De Binnenstadsbarometer wordt door het Platform Binnenstadsmanagement ingezet voor de Verkiezing Beste Binnenstad. De Binnenstadsbarometer biedt daarentegen ook handvatten voor binnensteden zelf.  Dagelijks wordt er in iedere binnenstad gewerkt aan en geïnvesteerd in de versterking van de binnenstad. Via een binnenstadsvisie, uitvoeringsagenda of een meerjarenplan van een BIZ is de strategie bepaald voor de binnenstad en zijn de investeringen uitgewerkt. Om de effectiviteit van de investeringen inzichtelijk te maken, is het meten van de resultaten en de ontwikkeling essentieel. Via de barometer wordt de ontwikkeling van de binnenstad op themaniveau inzichtelijk gemaakt en kan de doeltreffendheid van investeringen en acties worden gemonitord. Bovendien kunnen binnensteden zich via de online barometer met elkaar vergelijken. Vanaf vandaag is de barometer online beschikbaar via www.debestebinnenstad.nl.

Inhoud Binnenstadsbarometer

De Binnenstadsbarometer is nog in ontwikkeling en wordt de komende periode verder aangevuld met datasets. Voor de samenstelling van de barometer maakt het Platform Binnenstadsmanagement gebruik van diverse databronnen, waaronder gegevens over het aantal bezoekers (Mezuro) en data over de bereikbaarheid (Movares). De verschillende databronnen zijn ingedeeld in de volgende zes thema’s:

  1. Economie: De economische activiteiten in de binnenstad, en de toegevoegde waarde hiervan voor de verscheidenheid aan stakeholders.
  2. Veerkracht: De mate waarin een binnenstad, door een veelzijdigheid en hoge dichtheid van middelen, functies, en doelgroepen schokbestendig kan reageren op de effecten van economische, sociale, en klimatologische veranderingen.
  3. Inclusiviteit: Een inclusieve binnenstad waar deelname aan maatschappelijke activiteiten, diensten, cultuur, recreatie, entertainment, wonen, en werken, voor iedereen toegankelijk is. Een binnenstad voor iedereen en als doorsnede van de maatschappij.
  4. Identiteit: De eigenheid van de binnenstad en de mate waarin deze eenduidig en herkenbaar wordt uitgedragen in georganiseerde activiteiten, bebouwde omgeving, en de branding van de binnenstad.
  5. Governance: De mate van effectiviteit en doeltreffendheid van de samenwerking- en organisatiekracht tussen stakeholders van een binnenstad om in het beleid gestelde doelstellingen te behalen.
  6. Levendigheid: Een bruisende binnenstad die een brede variatie aan activiteiten biedt, die invulling geven aan de wensen van verschillende doelgroepen, met verschillende bezoekredenen, op diverse tijdstippen van de dag en het jaar.

Verkiezing Beste Binnenstad 2020

Vanaf januari 2020 wordt de Verkiezing Beste Binnenstad weer georganiseerd, waarbij de binnenstadsbarometer wordt ingezet. De zeven best scorende binnensteden uit de twee categorieën (grote en middelgrote binnensteden) worden meegenomen in het verkiezingsproces en maken kans op de titel Beste Binnenstad 2020. De titel wordt uitgereikt in mei 2020.

Meer informatie over de verkiezing, de procedure en eerdere winnaars is te vinden op de website www.debestebinnenstad.nl.

Op de hoogte blijven van de Verkiezing Beste Binnenstad? Houd de website in de gaten of volg ons via Twitter @bestebinnenstad

twitterlinkedintwitterlinkedin
twitteryoutubetwitteryoutube