Winkelcentrum Koedijkslanden Meppel geopend

Op zaterdag 20 mei is het nieuwe winkelcentrum in de wijk Koedijkslanden te Meppel feestelijk en onder grote belangstelling van de wijkbewoners geopend. De ontwikkeling van het winkelcentrum (4.750m2 winkels en 63 huurwoningen) maakt deel uit van een groter ontwikkelprogramma voor de wijken Koedijkslanden en Bergierslanden.

Om de wijken de komende decennia vitaal te houden onder ingrijpende demografische veranderingen, is een samenhangend en gecoördineerd programma van wonen, winkelen, ontmoeten, welzijn, zorg en dienstverlening ontwikkeld. De FAME Groep stuurde hiervoor een kernteam aan met gemeente, winkelbelegger, woningcorporatie, wijkplatvorm, welzijnsorganisaties en zorgorganisaties. De ontwikkeling heeft geresulteerd in een complete herontwikkeling van het centrumgebied, met woningen voor mensen met een ondersteuningsvraag, winkels, een volledig herontwikkeld en toegankelijk openbaar gebied en welzijnsvoorzieningen. FAME was verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het ontwerp en de realisatie van het totale plan, waarbij de winkels in eigendom zijn van De Hoge Dennen. Het complete woningprogramma is geleverd aan woningcorporatie Woonconcept en het openbaar gebied is terug geleverd aan de gemeente Meppel.

 

twitterlinkedintwitterlinkedin
twitteryoutubeflickrtwitteryoutubeflickr