Veendam Centrum: van place to buy naar place to meet!

Groenrijk, waterrijk en ruimtelijk. Het Groningse Veendam staat al jaren bekend als ‘Parkstad’ en is daardoor een aantrekkelijke plaats voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Voor het centrum van Veendam vallen er echter nog wat slagen te winnen. Daarom vroeg de gemeente aan bureau Ginder om een centrumvisie op te stellen in samenwerking met ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente zelf.

Na een jaar is deze visie nu unaniem vastgesteld door de gemeenteraad en dat is een belangrijke stap richting een meer aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum voor de gemeente Veendam. john Bardoel van ginder blikt terug op het proces:

De uitdaging

“Het centrum van Veendam kampt met een omvangrijke leegstand, hetgeen de aantrekkelijkheid niet ten goede komt. Bezoekers en ondernemers blijven hierdoor weg. Daarnaast is het centrum ook vrij ‘stenig’, terwijl Veendam juist bekend staat als ‘Parkstad’. Voor ons leverde deze situatie twee uitdagingen op: hoe zorgen we dat het centrum weer sterk en vitaal wordt en blijft? En hoe maken wij het ook blijvend relevant voor de bewoners? Om deze doelstellingen te bereiken was een nieuwe centrumvisie met een duidelijk economisch ontwikkelperspectief nodig.”

Centrum met een toekomst door co-creatie

“Het proces richting een centrumvisie is geen lineair traject. Het vraagt ruimte om bij te sturen en betrokken partijen moeten de gelegenheid krijgen om aan te haken. Zo hebben we voor Veendam een maatwerk aanpak ontwikkeld om partijen te betrekken en te verbinden.

Gaandeweg maakten we flinke stappen door aanvullende studies uit te voeren. Ook faciliteerden we diverse gesprekken met vastgoedeigenaren en supermarktorganisaties. Deze gesprekken maakten de nodige energie los. Partijen kwamen in beweging en dachten na over hun positie in het centrum richting de toekomst. Ook kwamen zij met eigen ideeën en projecten om het centrum te versterken. Mét resultaat.

De nieuwe centrumvisie is de marsroute voor zowel gemeente, ondernemers als vastgoedeigenaren. Het beschrijft de opgaven voor de verschillende deelgebieden van het centrum, maar vertelt ook hoe de structuur, samenwerking, uitstraling en beleving van het centrum verbeterd kan worden. Kern is dat het centrum zal transformeren van een ‘place to buy’ naar een ‘place to meet’. Hierbij zetten we de kwaliteiten die het centrum heeft centraal en bouwen we daar ook op verder. Inwoners en bezoekers zullen elkaar graag weer willen ontmoeten op deze plek. Het zal eveneens weer een plek worden waar winkeliers prettig kunnen ondernemen. Kortom, het kloppend hart van de gemeente.

Door meerdere partijen te betrekken en betrokken te houden, kwamen we tot een integrale en vooral inspirerende visie die aansluit bij het lokale DNA van Veendam. Met andere woorden: door co-creatie te stimuleren en te faciliteren konden concrete plannen worden geformuleerd om het centrum van Veendam vitaal en toekomstbestendig te maken.”

Bron en meer informatie: www.wijzijnginder.nl

twitteryoutubetwitteryoutube
twitterlinkedintwitterlinkedin