Van NRW naar Kern: transformatie van een vereniging in coronatijd

Interview met Hans van Scheerdijk, programmamanager

Door Edwin Brugman, SCN

Hans van Scheerdijk werkt inmiddels 3 jaar als programmamanager bij Kern (voorheen NRW) te Utrecht en is verantwoordelijk voor het inhoudelijke programma aan congressen, expertsessies, studies, studiereizen e.d. Het afgelopen jaar was echter in belangrijke mate verschillend van de voorgaande. Niet alleen moest de transformatie van NRW naar Kern vorm krijgen, ook moesten bijeenkomsten anders georganiseerd worden vanwege de coronacrisis. Of, zoals Hans het zegt: ‘Het afgelopen jaar hebben we wel een lesje verandermanagement in de snelkookpan doorgemaakt’.

Hans van Scheerdijk, programmamanager bij Kern

‘We kijken nu nadrukkelijker ook naar andere partijen, zoals horeca, leisure, cultuur, hospitality, kantoren en werkconcepten, zorg en onderwijs. Dus partijen die dat gebouwde hart (de kern) vormgeven. Met Kern trekken we het aandachtsveld breder en focussen we ons op een brede kernproblematiek waar veel gemeenten van klein tot groot mee te maken hebben. Daarbij is vastgoed nog steeds de factor die ons bindt.’

Met de ruimere scope van wil Kern ook meer onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten aan de vereniging binden. ‘Wij willen de diverse stakeholders en specialismen het beste platform bieden om gezamenlijk de diverse oplossingsrichtingen voor een goed functionerend kerngebied te verkennen’ zegt Hans. ‘Daarbij is het ook belangrijk dat men inzicht krijgt in elkaars problematieken en dat er wederzijds begrip ontstaat. Want als je wil weten hoe het businessmodel van een marktpartij in elkaar steekt en wat ervoor nodig is om dat te laten werken, dan moet je elkaar kunnen vinden en het gesprek aangaan.’

Anders samenkomen en bijsturen naar de Kern-doelstellingen

De transformatie van NRW naar Kern werd extra bespoedigd door de effecten van corona. Met als eerste merkbare effect de onmogelijkheid om grote fysieke bijeenkomsten te organiseren. Een hele uitdaging..

Hans: ‘We moesten in sneltreinvaart alternatieven ontwikkelen waarmee we in contact konden blijven met onze leden. Vorig jaar zomer hebben we nog wel geëxperimenteerd met een paar kleine coronaproof bijeenkomsten op locatie (circa 30 man). Echter, al snel bleek er op dit vlak steeds minder mogelijk en voor de rest hebben we veel online gedaan.’

We zijn nu ruim een jaar verder en voorzichtig aan komt er licht aan het einde van de tunnel. Toch kunnen de corona-teugels nog niet los en daarom heeft Kern dan ook heel pragmatisch als motto ‘fysieke bijeenkomsten wanneer het kan en online wanneer het moet’.

Op de agenda van 2021 prijken diverse online en -onder voorbehoud- fysieke events, waaronder een paar oude bekende: de Marketing Award en de Jaarprijs. Moeten die prijzen met het bredere aandachtsveld van Kern nu ook op de schop?

‘Dat is wat sterk gezegd. Er gaat zeker aan gesleuteld worden, waarbij je moet denken aan een accentverschuiving van winkelgebieden naar kerngebieden. Naar het gebouwde hart. Samen met het bestuur en de juryvoorzitters van beide prijzen onderzoeken we hoe we de prijzen kunnen laten meebewegen met de doelstellingen van de nieuwe vereniging. Als eerste zijn de Marketing Awards aan bod, die we dit jaar in september gaan uitreiken. We hopen dat dit weer in de vorm van een fysieke bijeenkomst kan, maar zo niet, dan hebben we zoals gezegd inmiddels ook ervaring met het organiseren van online events. De inschrijving voor de Marketing Awards is onlangs geopend en de finalisten zullen in juni bekend gemaakt worden. 

‘We hebben natuurlijk wel te maken met de realiteit van vandaag. Zo was een van de belangrijke KPI’s bij de Marketing Awards altijd het bezoekersaantal. In coronatijd is verhogen van je bezoekersaantal natuurlijk een niet passende KPI. Maar zaken als branding en storytelling zijn nog steeds belangrijk. Hoe is men daarmee omgegaan?

‘Over de doorontwikkeling van de Jaarprijs zijn we in gesprek met de juryvoorzitter en het bestuur. Maar die prijs speelt -samen met het jaarcongres- pas in december. Duidelijk is wel dat ook deze prijs moet aansluiten op de zes kernwaarden van Kern: Een goede kern… heeft toekomstwaarde (duurzaamheid), heeft economische meerwaarde (verdienmodel), heeft sociale meerwaarde, heeft de juiste mix in gebruik, een goede kern verbindt en tenslotte: een goede kern maak je samen. Dat moeten we dus vertalen naar de criteria voor de Kern Jaarprijs. Het zal waarschijnlijk ook betekenen dat sec een retailontwikkeling niet zo snel de winnaar zal zijn, maar anderzijds zal dat ook kunnen gelden voor een inzending zijn waar géén retail inzit.’

Online een blijvertje?

Grote, fysieke bijeenkomsten waren voor NRW altijd een sterk punt. Als we straks corona voorbij zijn (laten we optimistisch blijven), is er dan blijvend iets veranderd t.a.v. het online organiseren van events? Of gaan we weer terug naar zoals het was?

Hans: ‘We zijn niet blind voor de veranderingen om ons heen. Online vergaderen zal voor veel organisaties en bedrijven blijvend zijn, in elk geval ten dele. Maar we denken niet dat alles blijvend naar online zal gaan. Dat geldt niet alleen voor Kern. Eerder zal er een hybride model komen, waarbij het een voordeel is dat je met online-bijeenkomsten of presentaties snel kunt schakelen en goed kunt inspelen op de actualiteit. Zo hebben we onlangs samen met Retailagenda een webinar georganiseerd met 400 deelnemers. En dat konden we snel en tegen relatief lage kosten organiseren. 

‘Maar alleen online heeft ook nadelen. Het is overduidelijk dat onze leden, maar ook de mensen van de Kern-organisatie, persoonlijke ontmoetingen missen. Dan gaat het om ervaringen uitwisselen, verbindingen leggen, goede voorbeelden met elkaar delen of gewoon ergens een boom over opzetten tijdens de borrel. Daarom denken wij dat we in de nabije toekomst -als het weer kan- we toch weer een paar grote fysieke bijeenkomsten zullen organiseren. Maar ook een aantal kleinere events voor zeg 30 mensen, gericht op kennis delen en in de praktijk brengen.’

Op de kalender van 2021 prijkt ook het Kerngesprek, een terugkerende podcast. Wat is daar de rol van, naast de online events die ook op de kalender staan?

‘Het fenomeen podcast is de laatste jaren enorm populair geworden. Vergelijk het met een radiouitzending on-demand. Een podcast maakt het mogelijk om bijvoorbeeld in de auto of tijdens een rondje hardlopen die kennis tot je te nemen. Als Kern hebben we gezegd, laten we het eens proberen en zien hoe het uitpakt. Immers, het past bij het kennis- en ledenplatform dat we willen zijn. Eén van die functies is het ontwikkelingen laten zien en duiden. Maar we gaan niet alleen maar online kennis delen. Zo zijn we bezig met de commissie Kennis & Innovatie om jaarlijks een groot Kern-onderzoek op te zetten. We pakken dan een belangrijk en actueel thema beet. Wat nu loopt is een onderzoek naar de transformatie van winkelgebieden naar een mixed-use omgeving. Welke processen spelen daar? Wat voor soort leiderschap is daarbij nodig? Hoe moet de functiemix er uit zien? Daar gaan we onderzoek naar doen, compleet met expert-sessies, interviews, crowd-sourcing en meer. Tijdens het jaarcongres in december zullen we de uitkomsten presenteren. En daarnaast zijn we, samen met een professionele partner, bezig met het optuigen van onze KernAcademie. Hierover later dit jaar meer”.

Nog een ander voorbeeld van online-communicatie is het community platform dat door Chainels gebouwd is. Daar kunnen alle leden van Kern gebruik van maken. Zij kunnen verenigingsberichten ontvangen, maar ook berichten van andere leden en in een veilige en besloten omgeving met elkaar communiceren. 

De kalender

Toch nog even naar die kalender. Daarop staan ook een paar projectbezoeken, waaronder aan de jaarprijswinnaar van vorig jaar, het centrumproject Rosmalen. Maar er staat ook een bezoek (studiereis) naar Bordeaux gepland. Is dat niet erg optimistisch gezien de ontwikkelingen rondom corona?

Hans: ‘Het is zeker optimistisch, en tegelijkertijd zijn we realistisch, maar het sluit aan op ons standpunt ‘offline wanneer het kan, online wanneer het moet’. Toch hebben we wel al ervaring in coronatijd opgedaan met projectbezoeken in Nederland. Dat dan in kleine groepen en met in achtname van de toen geldende regels. We hopen dat dit na de zomer weer kan, maar als dat niet zo is, dan schakelen we naar online of hybride. En hybride betekent in dit geval dat we een interessante ontwikkeling beetpakken, online een presentatie krijgen van de eigenaar, ontwikkelaar of architect en daarna een routekaart voor de leden beschikbaar stellen, zodat zij zelfstandig een bezoek aan het project kunnen brengen. We geven dan ook een paar vragen en aandachtspunten mee en achteraf volgt een online bijeenkomst waarbij we vragen beantwoorden en een afronding verzorgen. We hebben als Kern ideeën genoeg, maar het is natuurlijk zo dat de ontwikkelingen rondom corona en de maatregelen van de overheid bepalen wat wel en niet kan.’

Voor Kern als nieuwe vereniging wordt 2021 ongetwijfeld een enerverend jaar. Met nog veel onzekerheden, maar ook met de doelstelling om samen te blijven bouwen aan het gebouwde hart, de kern van elke stad en dorp.

www.kern.nl

twitterlinkedintwitterlinkedin
twitteryoutubetwitteryoutube