Uniforme omzetkengetallen winkel en webshop op komst

Recent publiceerden acht onderzoeksbureaus en INretail de omzetkengetallen 2016 voor fysieke winkels. Tegelijk werd een berekeningsmethode beschikbaar gesteld waarmee ook over 2016 al de invloed van internetverkopen verwerkt kan worden. De acht onderzoeksbureaus gaan samen met INretail de reële internetbestedingen in de detailhandel onderzoeken en verwerken in de omzetkengetallen van 2017.

Fundament

Kengetallen vormen een belangrijk fundament onder ruimtelijk economisch onderzoek. Dergelijk onderzoek laten gemeenten, regio’s en provincies doen als gewerkt wordt aan nieuwe detailhandelsvisies of de actualisering van bestaande. Dan wordt duidelijk of er uitbreidingsmogelijkheden voor, of juist een overschot bestaat aan winkels.

Buitenlandse webshops

In actueel koopstromenonderzoek worden internetbestedingen (aan Nederlandse en buitenlandse webshops) al wel in de berekeningen meegenomen. De onderzoeksbureaus (BRO, Bureau Stedelijke Planning, DTNP, Ecorys, I&O Research, NRW, Rho adviseurs en Seinpost Adviesbureau) hebben daarom samen met INretail een rekenmethodiek ontwikkeld. Die maakt het mogelijk om met de gegevens van het Koopstromenonderzoek 2016 en de omzetkengetallen 2016 toch een goed ruimtelijke economisch onderzoek mogelijk te maken.

Waardeberekening

Recent werd ook afgesproken – als actiepunt uit de Retailagenda- om begrippen die winkelvloeroppervlakten omschrijven, eenduidig te gaan gebruiken. Dat voorkomt verwarring over de interpretatie van definities, bijvoorbeeld bij de waarde berekeningen van winkelpanden.

De publicatie ‘Omzetkengetallen 2016’ is gratis beschikbaar via de portal //detailhandel.info/index.cfm/publicaties/.

twitterlinkedintwitterlinkedin
twitteryoutubeflickrtwitteryoutubeflickr