Unibail-Rodamco Nederland: ‘Clean Sweep’ in Duurzaamheidsstandaard BREEAM In-Use

Stadshart Zoetermeer, Citymall Almere en Stadshart Amstelveen hebben in Nederland de drie hoogste scores ooit behaald voor BREEAM In-Use. Deze internationale certificeringsmethodiek toetst de duurzaamheid en beheer van vastgoed en wordt sector-breed toegepast. De scores voor genoemde drie centra zijn ook in internationaal perspectief uitzonderlijk hoog.  

Actief management

Voor het management behaalden Citymall Almere en Stadshart Amstelveen de score “Outstanding”, de hoogst mogelijke BREEAM In-Use score. Stadshart Zoetermeer scoorde “Excellent”, hetgeen wereldwijd slechts door 10% van de getoetste winkelcentra wordt behaald. Alle drie scoorden bovendien “Excellent” op gebouw. Een uitzonderlijk hoge score omdat de centra niet geheel overdekt zijn en sommige delen stammen uit de jaren 60. Op de combinatie van de scores voor gebouw en management heeft Citymall Almere de hoogste score behaald die voor BREEAM ooit in Nederland is uitgegeven.

De drie winkelcentra behaalden het goede resultaat vanwege een actief duurzaamheidsbeleid. In Stadshart Zoetermeer is bijvoorbeeld het beheersysteem van het gebouw zo aangepast, dat lichtvervuiling, energieverspilling en warmteverlies drastisch zijn teruggedrongen. Bovendien zijn alle toiletten in het gebouw waterbesparend. In Stadshart Amstelveen wordt energie bespaard doordat het lichtplan is ingesteld op de diverse seizoenen en tijden van de dag maar ook op het weer en het licht van buiten. Ook koeling en verwarming worden automatisch aangepast. In Citymall Almere wordt het regenwater hergebruikt om onnodige waterverspilling te voorkomen. Bovendien zijn er met leveranciers, zoals het onderhoudsbedrijf van de groenvoorziening en het schoonmaakbedrijf, afspraken gemaakt om duurzamer te werken, bijvoorbeeld over de te gebruiken schoonmaakproducten. Ook de biodiversiteit in de winkelcentra heeft bijgedragen aan de hoge scores. Zo zijn er in Stadshart Zoetermeer, na ecologisch onderzoek, verschillende vogelhuisjes, een bijenhotel en vleermuiskasten opgehangen.

John van Haaren, Regional Managing Director Unibail-Rodamco:

“We zetten in al onze winkelcentra hoog in op duurzaamheid en gaan continu op zoek naar mogelijkheden om verdere verduurzaming te realiseren. Een BREEAM In-Use audit is geen doelstelling op zich, wél het resultaat dat we willen behalen. Dat deze inspanningen tot een dergelijk hoge score hebben geleid is een kroon op het werk van vele betrokkenen, niet alleen onze eigen organisatie, maar ook vele toeleveranciers en dienstverleners. Wij delen dit succes met hen!”.

twitterlinkedintwitterlinkedin
twitteryoutubetwitteryoutube