Transformatie Amsterdamse Poort in volle gang – maar vraagt om lange adem

Vorige week berichtte het Parool over een conflict in winkelcentrum Amsterdamse Poort tussen de winkeliersvereniging en de vastgoedbeheerder CBRE Investment Management (CBRE-IM). Laatstgenoemde legt uit dat onderkende problemen worden aangepakt, maar dat er geduld nodig is om het winkelcentrum weer naar een nieuwe bloeifase te leiden.

Zie ook: //www.parool.nl/amsterdam/conflict-in-amsterdamse-poort-over-broodnodige-promotie-loopt-hoog-op-19-000-euro-voor-vrijgezellendag~b19545db/

Het winkelcentrum in Amsterdam Zuidoost (naast station Bijlmer Arena) kampt volgens het Parool-artikel met een hoge leegstand en een veel te hoge criminaliteit. Bovendien zouden de ondernemers ontevreden zijn over de samenwerking met CBRE-IM. De onenigheid over de besteding van het marketingbudget liep zelfs zo hoog op dat de winkeliersvereniging zichzelf opheft.

informatie uit het artikel in Het Parool

Wij vroegen CBRE-IM naar hun kant van dit verhaal en wat de toekomstplannen zijn met dit winkelgebied.

Herkent CBRE-IM de omschreven problemen in het Parool?, w.o. een vrij hoge leegstand en ondernemers die last hebben van criminelen (overvallen)

CBRE-IM: “Uiteraard schrikken ook wij van criminaliteit en overvallen. Hoewel het natuurlijk een primaire taak is van de veiligheidsdiensten, staan ook wij in contact met gemeente en veiligheidsdiensten over veiligheidsmaatregelen. Als de situatie daarom vraagt schalen we de beveiliging die wij zelf verzorgen op maar we zorgen bijvoorbeeld voor extra verlichting op donkere plekken. We werken samen met een lokaal beveiligingsbedrijf dat de situatie hier goed kent.

De Amsterdamse Poort kent een vrij hoge winkelleegstand maar die is noodzakelijk – en dus een bewuste keuze – omdat we de ruimtes nodig hebben om te kunnen verbouwen en renoveren. De afgelopen jaren hebben we nauw met de ondernemers samengewerkt om bepaalde delen van het centrum leeg te maken, units tijdelijk op te vullen en ook om ondernemers te verplaatsen.”

Wat wordt er op dit moment gedaan (door CBRE-IM en andere betrokken partijen) om de problemen op te lossen en het winkelgebied aantrekkelijker te maken voor consumenten en ondernemers? 

CBRE-IM: “De grootschalige transformatie van de Poort is in volle gang en we hebben al grote stappen gemaakt in het verbeteren van de kwaliteit, de uitstraling en de veiligheid. We voegen nieuwe functies toe die juist ook in de avonduren levendigheid en reuring brengen zoals all-day horeca, The Foundation Hip Hop Academy, OSCAM en New Metropolis.

We zorgen – parallel aan de fasering waarin we de verbouwingen uitvoeren – dat donkere hoeken beter verlicht worden zodat er meer zicht is op wat er gebeurt. Daarnaast komen de entrees van de woningen tussen de winkels zodat er ook na sluitingstijd levendigheid is op straat. En we proberen in de tussenperioden van de renovatie zo goed als mogelijk passende tijdelijke invullingen te vinden voor leegstaande winkels. In de vakantieperiode in december hadden we bijvoorbeeld een Winterspeelcafé voor de buurt in een leegstaande winkel.”

Hoe kijken jullie aan tegen de relatie met de ondernemers(verenging) in de Amsterdamse Poort? (Zij stellen o.a. dat zij niet worden betrokken bij beslissingen over het marketing budget.)

BBRE-IM:” We zijn in gesprek met een aantal ondernemers over de beste manier om in de nabije toekomst de manier van samenwerken invulling te geven.

De afgelopen jaren hebben we stevig geïnvesteerd in de marketing van De Poort. Dit deden we samen met de ondernemers in de ondernemersvereniging. CBRE IM maakte elk jaar, dus ook voor 2022, een jaarplan en presenteerde dit in de ondernemersvereniging. Pas na expliciete goedkeuring door de ondernemers voerden wij het plan uit. Voor de marketingkosten is altijd de verdeling gehanteerd: twee derde t.l.v. CBRE IM/ een derde t.l.v. de ondernemers. Het goedgekeurde marketingplan voor 2022 is door ons conform de afspraken uitgevoerd en voor 2023 zijn we in gesprek met een aantal ondernemers over de vorm en structuur waarin dit kan worden opgepakt nu de ondernemersvereniging niet meer bestaat.”

Wat is de positionering van de Amsterdamse Poort? Zien jullie dit als centrum met een wijkfunctie of zijn er ambities voor een meer regionale functie? 

CBRE-IM: “Amsterdamse Poort is het stadshart van Zuidoost en heeft daarom een wijkfunctie. De transformatie is erop gericht deze functie zo goed mogelijk in te vullen door in te spelen op de behoeften van de mensen die hier wonen, werken, winkelen en leven. Natuurlijk is het mooi meegenomen als het stadshart in de toekomst ook mensen van buiten Zuidoost trekt, maar dat is niet het uitgangspunt.”

Wat zijn de plannen met de Amsterdamse Poort voor de toekomst? En welke retailpartijen passen daar bij? 

CBRE-IM: “De transformatie van Amsterdamse Poort vraagt om een lange adem. We pakken dit per blok aan. We hebben een verantwoordelijkheid naar de ondernemers en kunnen het centrum niet voor langere tijd sluiten voor de herontwikkelingen.

Op de langere termijn richten wij ons op een goede mix aan functies met een branchering die past bij wat de bewoners van Zuidoost  zoeken. We willen de horeca versterken en daarnaast ook het winkelaanbod met vooral met behoud van het eigen en bijzondere karakter op deze plek. We maken ruimte voor cultuurpartijen die belangrijk zijn voor een aantrekkelijk en levendig stadshart, zowel overdag als ’s avonds.

We gebruiken deze herontwikkelingsperiode tevens om op sommige plekken  te experimenteren en te pionieren met partijen die de lokale cultuur versterken, die de juiste snaar raken bij de mensen die wonen in dit gebied zodat het een plek wordt waar mensen graag zijn en waar ze trots op zijn.”

(afbeelding bij dit artikel is een visualisatie van het toekomstbeeld van Winkelcentrum Amsterdamse poort)

Meer informatie:

twitteryoutubetwitteryoutube
twitterlinkedintwitterlinkedin