Stagnatie in ontwikkeling aandeel online supermarktomzet?

Het kennisplatform Supermarkt & Ruimte[1] is sinds oktober 2015 in nauwe samenwerking met onderzoeksbureau Strabo en vastgoedadviseur SuperVastgoed een monitor gestart, waarbij ieder half jaar ruim 1.750 consumenten ondervraagd worden over hun feitelijk koopgedrag waar het gaat om online supermarktbestedingen door consumenten. De resultaten zijn dankzij een weging landelijk representatief. Aan de hand van de monitor wordt de ontwikkeling van het online koopgedrag en de bestedingen aan supermarktartikelen in kaart gebracht, door de tijd heen gevolgd en kunnen de gevolgen voor supermarktvastgoed worden ingeschat.

Uit de negende meting blijkt dat 3% van de supermarktomzet (consumenten) via het online kanaal gaat. Hiermee ligt dit aandeel ten opzichte van een half jaar geleden lager (toen 3,4%). Er is in ieder geval geen sprake meer van een groei zoals in eerdere metingen werd waargenomen. De online omzet van supermarktbestedingen door gezinnen bedraagt op dit moment circa € 1 miljard. Ter vergelijking: de totale supermarktomzet bedraagt circa € 37 miljard. De concurrentie van Internet voor de omzetontwikkeling van fysieke supermarkten lijkt daarmee de stagneren. Komende metingen moeten uitwijzen of er daadwerkelijk sprake zal zijn van een trendbreuk. De gemiddelde besteding per online bestelling bedraagt nu € 75,- en ligt daarmee op een aanzienlijk lager niveau als een jaar eerder (€ 90,-). De belangrijkste doelgroep is nog altijd gezinnen met kinderen, merendeels woonachtig in het westen van het land. De penetratiegraad bedraagt net als in de vorige meting circa 18% en ligt daarmee op een vergelijkbaar niveau als de afgelopen twee jaar. Het aandeel consumenten dat in de nabije toekomst verwacht online supermarktbestedingen ligt net als in de vorige meting op 24%.

De tiende meting in april 2020 moet uitwijzen of de nu geconstateerde daling c.q. stagnatie daadwerkelijk doorzet.

De twee belangrijkste online supermarkten zijn Albert Heijn en Jumbo. Albert Heijn blijft online marktleider met een geschat marktaandeel van 32% maar levert flink aan terrein in (was een half jaar geleden nog 42%). Het online marktaandeel van Jumbo is 18% (was 21%). Jumbo is inmiddels online ingehaald door Picnic. Picnic is al geruime tijd bezig met een flinke opmars en heeft nu een geschat marktaandeel van 23% (was ook 23%). Opvallend is dat ook de groei bij Picnic lijkt te stagneren.

Supermarktproducten die het meest online worden gekocht zijn traditiegetrouw frisdrank, water en sappen en kruidenierswaren. De sterkste groei wordt waargenomen bij een aantal versproducten (met name vlees en brood en banket), drogisterij-artikelen, was-en reinigingsmiddelen en toilet- en keukenpapier.

De groei van de totale supermarktomzet in 2018 lag op circa 3%. Het aandeel online supermarktomzet (consumenten) blijft in dat perspectief zeer bescheiden.

Klik hier om groter te zien: Factsheet met belangrijkste uitkomsten, meting november 2019

[1] Supermarkt en Ruimte is een onafhankelijk platform voor een ieder die zich professioneel bezighoudt met supermarkten en vastgoed. Het platform heeft ruim 900 leden uit alle geledingen van de sector. Supermarkt en Ruimte heeft als belangrijkste doel: kennis delen, netwerken en inspireren. Strabo bv is hét onderzoeksbureau dat betrouwbaar en integer feiten verzamelt over winkelgedrag. Super Vastgoed is vastgoedadviseur en brengt vragers naar en aanbieders van supermarkten nader tot elkaar.

twitterlinkedintwitterlinkedin
twitteryoutubeflickrtwitteryoutubeflickr