SER Overijssel: situatie Overijsselse detailhandel verslechtert verder, Overijssel stijgt naar plaats 2 winkelleegstand

De provincie Overijssel sluit 5 oktober as een zogenaamde ‘provinciale retaildeal’ met het Rijk. Hiermee zet de provincie de problematiek in de retail hoog op de (provinciale) agenda en dat is zeer wenselijk aldus de Sociaal Economische Raad Overijssel1 (SER Overijssel). Nieuw onderzoek, uitgevoerd in opdracht van SER Overijssel, naar de huidige stand van zaken, de ontwikkelingen in de afgelopen 5 jaar en voorspellingen voor de periode tot 2025 laten zeer zorgelijke cijfers zien.

Huidige situatie: Overijssel naar plaats 2 van provincies met meeste leegstand

Overijssel kampt met een omvangrijke leegstand. Van alle verkooppunten staat 8,4 procent leeg, alleen Limburg heeft relatief meer leegstaande verkooppunten. In 2011 stond Overijssel nog op de vierde plaats, achter Limburg, Zeeland en Noord-Brabant. Gemeten in vierkante meters winkelvloeroppervlak kent Overijssel in augustus 2016 9,2 procent leegstand, eveneens beduidend hoger dan landelijk (8,3 procent).

Toekomstperspectief: in 2025 is nog eens 10% van de verkooppunten verdwenen

De SER Overijssel heeft het onderzoeksbureau Locatus gevraagd te kijken naar het toekomstperspectief van de winkelgebieden in Overijssel. De verwachting van Locatus is dat nog eens zo’n 10 procent van de huidige verkooppunten in de Overijsselse winkelgebieden in 2025 zal zijn verdwenen. Dat is aanzienlijk meer dan landelijk (7 procent).

Grote verschillen tussen gemeenten, zowel in huidige situatie als in toekomstperspectief

Op gemeenteniveau zijn in Overijssel grote verschillen zichtbaar. Koplopers zijn Almelo (14,3%) en Oldenzaal (13,0%) (gemeten in leegstand aantal verkooppunten), of Deventer (15,7%) en Almelo (14,5%) (gemeten in leegstandspercentage winkelvloeroppervlak). De gemeente Hellendoorn krijgt te maken met de grootste toename van risicovolle panden. Ingeschat wordt dat ruim 20 procent uit de huidige voorraad in deze gemeente in 2025 is verdwenen.

Werkgevers en werknemers in Overijssel zullen naar aanleiding van deze verontrustende gegevens de komende tijd Gedeputeerde Staten adviseren over stringenter beleid en vervolgacties vanuit de provincie. Het is het in de optiek van het bedrijfsleven in ieder geval noodzakelijk het provinciale ruimtelijk beleid (en bijbehorende verordening) op het punt van detailhandel te verscherpen. Daarnaast kan de provincie de lokale retaildeals en de daaruitvoortvloeiende lokale actieprogramma’s (financieel) ondersteunen.

Stockfoto © SCN: Zwolle Centrum

twitterlinkedintwitterlinkedin
twitteryoutubeflickrtwitteryoutubeflickr