Ruimtelijk koopgedrag senioren nader onderzocht door WPM Research

De groep 65-plussers zal in de komende 25 jaar sterk groeien (+60%) en het toekomstig winkellandschap zal bepalen. Reden voor WPM Research om de gevolgen voor het winkellandschap nader te verkennen. Duidelijk is dat het ruimtelijke koopgedrag drastisch verandert naarmate de leeftijd toeneemt; wat zal leiden tot aanzienlijke verschuivingen in het winkelaanbod.

Weinig toekomstscenario’s laten zich zo goed voorspellen als de vergrijzinggolf. Als sinds jaar en dag weten we wat ons te wachten staat met betrekking tot de omvang en samenstelling van de  Nederlandse bevolking in de toekomst. Maar de effecten van deze ontwikkelingen op de inrichting van ons winkelaanbod en winkelstructuur zijn wat lastiger te voorspellen. De groep 65-plussers telt op dit moment (begin 2015) circa 2,7 miljoen mensen. In 2040 zal dit aantal zijn toegenomen tot 4,6 miljoen inwoners. Het aandeel senioren neemt van 17% van het totaal toe tot 27% van de totale bevolking in 2040. De regionale verschillen zijn echter groot. Zo zal in 2040 in Oost-Nederland 33% van de mensen ouder zijn dan 65 jaar. Op gemeentelijk niveau zal het aandeel ouderen soms nog groter zijn.

De nieuwe generatie ouderen

Mensen die nu 65 worden, zijn jonger van lichaam en geest dan 65-plussers van tien, twintig jaar geleden.  Ze houden zich bewust in vorm, omdat ze weten dat ze langer leven en ze willen dat op een gezonde manier  beleven. De nieuwe generatie 65-plussers zal zeker langer blijven werken. Verder zijn ze opgegroeid met internet en mobieltjes. De seniore consument kiest voor kwaliteit. Denk daarbij aan een veilige (winkel) omgeving en andere bezoekmomenten, combinatiebezoek met recreatieve functies, etc.

De senior van de toekomst heeft tijd, is mobiel en kent geen koopdwang. Zij verandert regelmatig van bestemming. Waar mogelijk combineert deze het nuttige met het aangename. Ouderen zien winkelen meer dan jongeren als een vorm van onthaasten. In die sfeer worden ook de horeca en bijvoorbeeld musea in de buurt van winkelcentra steeds belangrijker. Gemak, service, schoon en veilig worden belangrijke onderwerpen binnen winkelgebieden. Ouderen hebben alle tijd om er op uit te gaan. Boodschappen doen en winkelen is een gemakkelijke en niet perse dure manier om even naar buiten te gaan, even van huis te zijn.

Impact op onze winkelcentra

In gebieden als Amsterdam en Rotterdam blijft het aantal winkelmeters gezien de  bevolkingsontwikkeling nog wel even doorgroeien. Wat dat betreft worden de verschillen met regio’s in het oosten, zuiden en noorden van Nederland steeds groter. Daarbij worden de verzorgingsgebieden van winkelcentra steeds groter. Dit gaat veel voor het winkellandschap betekenen. Miljoenen meters die niet voldoen aan de eisen van de  kritische, oudere consument, gaan hun huidige functie verliezen. Daarom is in veel gevallen onherroepelijk herbestemming van winkelmeters nodig. De grootste leegstand in winkels is nu al in gebieden waar de bevolkingskrimp nog wordt verwacht; vergrijzing versterkt dit effect nadrukkelijk.

Natuurlijk is het niet alleen kommer en kwel. Winkels en winkelgebieden die iets extra’s te bieden hebben kunnen juist ook profiteren van toenemende vergrijzing. De samenstelling van het gehele voorzieningenaanbod, dus niet alleen de winkels, speelt in belangrijke mate een rol bij een positieve customer journey van de seniore consument. Een winkelcentrum moet tevens meer bieden dan alleen het juiste aanbod; zoals bijvoorbeeld bankjes, brede gangpaden, een overzichtelijke plattegrond, liefst geen niveauverschillen, duidelijke signing, toiletten en (dag)horeca. Daarnaast is een goede (persoonlijke) service door ondernemers vaak een cruciale factor in de beleving. Voor winkels- en winkelcentra die daar goed op inspelen, kan de vergrijzing dus een kans betekenen.

Meer weten over de seniore consument? Meer weten of het gehele rapport willen lezen? Kijk op www.focusopvastgoed.nl . WPM research brengt regelmatig onderzoeken uit om de vastgoedprofessional op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen in de Nederlandse vastgoedmarkt. WPM Research streeft ernaar om  vernieuwende inzichten te bieden die een bijdrage leveren aan een afgewogen vastgoedbeslissing.

twitterlinkedintwitterlinkedin
twitteryoutubetwitteryoutube