Retailsector blijft achter bij herstel commerciële vastgoedmarkt na eerste helft 2024

Vooruitkijkend stelt ING Research in haar Vooruitzicht commercieel vastgoed dat de totale vastgoedmarkt na de eerste helft van 2024 zal herstellen. De vastgoedprijzen zijn dan aangepast aan de hogere rentes en toegenomen risicoperceptie van vastgoedbeleggers. De timing en het tempo van het herstel verschillen per segment, waarbij het retailvastgoed het erg slechtst voor staat.

Vastgoedmarkt flink geraakt door hogere rentes

De flinke stijging van de kapitaalmarktrentes in 2022 heeft de vraag naar commercieel vastgoed verlaagd. Zo daalde het beleggingsvolume (de totale waarde van alle beleggingstransacties) op de vastgoedmarkt in de eerste helft van 2023 met ruim 60% ten opzichte van de dezelfde periode in 2022.

“Beleggers zijn momenteel nog steeds terughoudend met het doen van aankopen op de commerciële vastgoedmarkt. Ze zijn door de stijging van de rentes en grote economische onzekerheden niet meer bereid om de huidige marktprijzen te betalen. Tot nu toe zijn vooral de prijzen van grotere transacties flink gedaald, maar viel de prijsdaling bij kleinere transacties een stuk lager uit. Toch zullen zich ook in dit deel van de markt naar verwachting verdere prijsdalingen voordoen voordat de vraag van beleggers weer aantrekt”, aldus Mirjam Bani, Sectoreconoom Commercieel Vastgoed bij ING Research.

Vastgoedmarkt koelt verder af in eerste helft 2024

We verwachten in de eerste helft van 2024 verdere prijsdalingen op de commerciële vastgoedmarkt. Hoewel de mogelijkheid van iets lagere rentes kan zorgen voor opwaartse prijsdruk, zijn er drie ontwikkelingen die komende tijd neerwaartse druk blijven zetten.

  • Beleggers zijn vanwege de hogere rentes en toegenomen onzekerheden niet bereid om de huidige prijzen te betalen: de rentes en economische onzekerheden zijn afgelopen tijd toegenomen. De prijzen die vastgoedbeleggers willen betalen zijn hierdoor gedaald. Dit blijft komende tijd neerwaartse druk zetten op de prijzen in de commerciële vastgoedmarkt.
  • Afkoeling economie beter zichtbaar: de flinke stijging van de kapitaalmarktrentes werkt met een vertraging door in de economie en remt de groei van de economie af. Dit zal zich met name op de non-food winkelmarkt de komende tijd vertalen in meer faillissementen, bedrijfsbeëindigingen en hogere leegstandspercentages, maar remt ook de gebruikersvraag naar kantoren en logistiek vastgoed af.
  • Problemen met herfinanciering aanwezig maar wel beperkt: vastgoedbeleggers waarvan de financiering afloopt, zullen op zoek gaan naar herfinanciering. Dit zal niet altijd lukken, vanwege de hogere financieringskosten en lagere onderpandwaarde (als gevolg van de lagere vastgoedprijzen). Het aantal gedwongen verkopen kan hierdoor toenemen en zo de neerwaartse druk op de vastgoedprijzen vergroten. We verwachten vooralsnog dat dit effect komend jaar beperkt blijft, onder andere omdat kredietverstrekkers strikte voorwaarden hanteren zodat er ruimte is voor het opvangen van economische tegenslagen (zoals hogere rentes).

Structurele schaarste belangrijke stut

Hoewel de vastgoedmarkt in de eerste helft van 2024 naar verwachting verder afkoelt, leggen de structurele schaarste op de markt voor huurwoningen en logistiek vastgoed een bodem onder de prijzen in deze segmenten. En in de kantorenmarkt blijven goed bereikbare, duurzame kantoren vanwege het beperkte aanbod in trek. We verwachten daarom relatief kleinere prijsdalingen in deze segmenten.

Herstel vanaf tweede helft 2024

In het basisscenario van ING Research gaan we ervanuit dat de commerciële vastgoedmarkt het dal in de prijsniveaus in de tweede helft van 2024 bereikt. Belangrijke aannames hierbij zijn dat de kapitaalmarktrentes dan iets lager liggen dan nu en de Nederlandse economie een langdurige recessie weet te vermijden.

Winkelvastgoed (non-food): sombere vooruitzichten drukken beleggersvraag

Op korte termijn neemt de afzet van de non-food detailhandel door de afkoeling van de economie en de relatief hoge inflatie af. Daarnaast hebben veel retailers te maken met hogere kosten (o.a. personeels- en inkoopkosten). Dit vertaalt zich naar verwachting in een toename van het aantal faillissementen en bedrijfsbeëindigingen en verhoogt de kans op leegstand. Dit verhoogt de neerwaartse druk op de beleggingswaarde van winkelpanden in het non-food segment.

Meer informatie: www.ing.nl/zakelijk/sector/real-estate/vooruitzicht-real-estate

twitteryoutubetwitteryoutube
twitterlinkedintwitterlinkedin