Retailicoon Hans van Tellingen op de kieslijst voor BVNL

Met de verkiezingen in aantocht maakt Hans van Tellingen van retail-onderzoeksbureau Strabo zijn entree in de politiek. Van Tellingen heeft een duidelijke mening over de veranderingen die nodig zijn om de retailsector in Nederland weer vooruit te helpen. Van Tellingen staat op de 10e plek van de kieslist van Belang van Nederland (BVNL), met als lijsttrekker Wybren van Haga

Tot nu toe publiceerde Van Tellingen zijn visie in boekvorm (‘Waarom Stenen Winkels Winnen‘ en #WatNouEindeVanWinkels.) of via diverse mediakanalen, waaronder een zeer actief account op Twitter / X.

Politieke veranderingen voor ondernemend Nederland

Van Tellingen is binnen BVNL bij uitstek de expert als het gaat om ondernemen en de rol van retail in de samenleving. Specifiek voor de retailsector wil Van Tellingen de volgende top 3 inbrengen in het politieke debat:

  1. Help bedrijven om weer te herstellen van de coronacrisis:
  • Kwijtschelden coronaschulden. Het is niet de schuld van de MKB’ers/retailers/horeca-uitbaters/evenementbedrijven dat hun sectoren dicht moesten, maar de overheid verordonneerde dat wel. De steunmaatregelen (NOW, TVL) waren een druppel op de gloeiende plaat, waren bij lange na niet genoeg, betaalden een klein deel van de loonkosten en vaste lasten, maar er ontstonden schulden terwijl de ondernemers zelf geen inkomen meer hadden. De overheid schiet zichzelf in de voet door nu al terugbetaling te wensen, als een ondernemer failleert ontvangt men namelijk helemaal niets.
  • Ook de belastingdienst dient coulance te betrachten over terugbetaling, organiseer regelingen dat als er weer winst wordt gemaakt (en als er sprake is van een financiële reserve), dat dan een aanvang wordt gemaakt met eventuele terugbetalingen. De belastingdienst schiet zichzelf in de voet door nu al terugbetaling te wensen, als een ondernemer failleert ontvangt de belastingdienst namelijk helemaal niets.
  • Ook banken dienen coulance te betrachten over terugbetaling, organiseer regelingen dat als er weer winst wordt gemaakt en als er sprake is van een financiële reserve dat dan een aanvang wordt gemaakt met eventuele terugbetalingen. De banken schieten zichzelf in de voet door nu al terugbetaling te wensen, als een ondernemer failleert ontvangen de banken namelijk helemaal niets.
  1. Gelijk speelveld voor e-commerce én stenen winkels. Webshops, in combinatie met thuisbezorging, brengen veel ellende met zich mee. Zoals vervuiling en verstopping van de stad door de bestelbusjes, verbranden van retour gezonden kleding, weinig respect voor de arbeidsrechten van werknemers, bezorgschaamte, gevaarlijke verkeerssituaties, gigantische vervuiling door de verpakkingsmaterialen, et cetera. Echter, e-commerce wordt juist bevoordeeld. Nogal oneerlijk omdat fysieke winkeliers zelfs verplicht geld in rekening moeten brengen voor een simpel tasje. En omdat zij precariobelasting dienen te betalen. Want de Bol.coms van deze wereld profiteren alleen maar van de infrastructuur die door de burger (via parkeertarieven) en door de winkelier (precariobelasting) in feite is betaald. En dat terwijl, het is in het voorgaande betoogd, de webwinkel juist níét bijdraagt aan de maatschappij. Maar deze juist schade berokkent. Kortom: meer belastingvoordelen voor stenen winkels. Het verlagen van VPB, loonbelasting en dividendbelastingen zijn wat mij betreft dé mogelijkheden om de retail verder vlot te trekken.
  1. Stop met het nog meer beperken van parkeren (met name in binnensteden); sterker nog, haal barrières weg. Autobezoekers besteden verreweg het meest en veel binnensteden bemoeilijken autobereikbaarheid en parkeren. Daarmee worden retailers tekort gedaan en zal de binnenstad qua omzet, maar ook qua verblijfsklimaat (en als plek waar de samenhang in de samenleving het best tot uitdrukking komt) sterk achteruitgaan. Veel perifere winkelcentra halen veel omzet ten koste van binnensteden omdat de autobereikbaarheid (in combinatie met gratis parkeren) veel beter is. Grofweg komt 25% tot 35% van de binnenstadsbezoekers met de auto (goed voor 40% tot 55% van de omzet), grote regionale winkelgebieden en retailparken behalen vaak percentages van 60 tot 90% autobezoekers (en dat is goed voor 75% à 98% van de winkelomzet).

In november 2022 gaf Van Tellingen in een opiniestuk in EW Magazine al eens een uitgebreide analyse van zijn standpunten m.b.t. de retailsector.

Waarom heb jij voor juist deze partij gekozen?

Van Tellingen: “BVNL dé partij van de vrijheid. #BVNL is de enige écht liberale partij in Nederland, die de natie weer in beweging zet: ‘Minder overheid, meer vrijheid’; en dat houdt in:

  • Vrijheid van handelen (omarm diversiteit, maar focus niet op identiteit), ieder krijgt de kans zijn leven in te delen zoals hij of zij dat wil, geen onderscheid naar ‘kleur’, geslacht, seksuele voorkeur of religie
  • Vrijheid van ondernemen staat centraal, want zonder ondernemers is er geen gevulde schatkist en geen werkgelegenheid, ondernemers zorgen voor de binding in de maatschappij. 
  • Vrijheid van meningsuiting. Alles moet gezegd kunnen worden zolang het vreedzame oproepen betreffen.”

Met zijn 10e plek op de kieslijst wordt niet verwacht dat Van Tellingen direct in de Tweede Kamer terecht komt. Op dit moment staat BVNL in de peilingen van Maurice De Hond op 1 zetel. Lijsttrekker Wybren van Haga hoopt optimistisch op 7 zetels. Met voorkeursstemmen ontstaat er wellicht een nieuwe situatie.

Meer informatie:

twitteryoutubetwitteryoutube
twitterlinkedintwitterlinkedin