Retailers gaan onzekere tijd tegemoet door stijgende kosten en dalende inkomsten

Vastgoedadviseur CBRE heeft een genuanceerde analyse gemaakt van het retailvastgoed in 2023. Ondanks de stijgende kosten en dalende consumentenbestedingen bij retailers ziet CBRE ook diverse lichtpuntjes. Veel retailers zijn sterker uit de crisis gekomen. Met name op A-locaties zijn er weinig problemen en ook in de kleinere plaatsen is er haast geen leegstand.

Kosten stijgen, consumentenbestedingen dalen

Door de hoge energierekening en inflatie, waardoor inkoop duurder wordt, nemen de kosten bij retailers flink toe. Daar komt bij dat de personeelskosten gestegen zijn. Veel retailers hebben te maken gehad met een flinke huurverhoging of verwachten deze nog te krijgen, doordat de huurindexatie aan de inflatie gekoppeld is. Bovenop deze hoge kosten hebben retailers te maken met een daling van de consumentenbestedingen. Dit zorgt ervoor dat retailers ook na de pandemie een onzekere periode tegemoet gaan. Het aantal faillissementen zal naar verwachting toenemen en de leegstand ook.

Klappen vallen naar verwachting mee

Ondanks de verwachte toename van het aantal faillissementen door de hogere kosten, zullen de klappen naar verwachting meevallen. Dat komt omdat veel retailers tijden de pandemie noodgedwongen online verkoop toegevoegd hebben als kanaal en dit nu combineren met hun fysieke winkel.

Met name middelgrote steden kwetsbaar

De kwetsbaarheid van winkelgebieden verschilt, zo blijkt uit eigen onderzoek van CBRE naar hoofdwinkelgebieden. Deze zijn met name kwetsbaar in plaatsen met 150.000 tot 250.000 inwoners, doordat daar vaak relatief veel leegstand is. Daarnaast nam het aantal bezoekers de afgelopen jaren flink af – waar de vier grote steden overigens ook mee te maken kregen.

In kleine plaatsen is er haast geen leegstand, en focust een groot deel van de winkels zich op dagelijkse producten. En in plaatsen met 100.000 tot 150.000 inwoners zijn veel leegstaande panden getransformeerd, bijvoorbeeld naar woningen.

Macro economische omstandigheden rond vastgoed

In een beleggersanalyse geeft CBRE ook een duiding aan de macro economische omstandigheden waarin de vastgoedsector opereert: “De inflatie loopt op, er is minder geld in omloop en de rentes stijgen. De hogere financieringsdrempel leidt tot een afwaardering van vastgoed, met name voor eigenaars die in of na 2019 hebben gekocht. Iedereen die daarvóór eigenaar is geworden, behaalt nog steeds een positief resultaat. De markt verschuift naar een nieuwe – en gezondere – balans tussen vraag(prijs) en aanbod, en tussen rente en rendement.”

Beleggingsvolume in 2022 hoger dan 2021

In 2022 was het totale beleggingsvolume met ruim €1,8 miljard iets hoger dan het jaar ervoor, ondanks de terugval in transacties die in het derde kwartaal werd ingezet. CBRE verwacht dat deze terugval zich dit jaar waarschijnlijk pas zal herstellen, zodra de impact van de haperende economie op consumentenbestedingen duidelijker is. Daarnaast zullen de financieringsmogelijkheden en -voorwaarden weer enigszins voorspelbaar en minder onrustig moeten zijn. CBRE verwacht dan ook dat de beleggingsdynamiek in de eerste helft van 2023 nog beperkt blijft en voor het hele jaar uitkomt op 1,4 tot 1,5 miljard euro.

Meer informatie: //real-estate-outlook.cbre.nl/2023-rapport-nl/winkels

twitteryoutubetwitteryoutube
twitterlinkedintwitterlinkedin