Reactie Vexpan op ‘Vrij parkeren’

Ook de VEXPAN (Platform Parkeren Nederland) mengt zich in de discussie over gratis parkeren bij winkelcentra en winkelgebieden, zoals die afgelopen maandag via De Telegraaf weer losbarstte. Ofschoon SCN ook van mening is dat parkeren bij winkelcentra eigenlijk gratis zou moeten zijn, is het al jaren duidelijk dat hieraan heel veel haken en ogen zitten. Misbruik van parkeerfaciliteiten (door omwonenden, forensen en niet op de laatste plaats door het personeel van winkels) en het verschmerzen van de kosten van gebouw, apparatuur, schoonmaak en andere kostenposten, maken dit geen gemakkelijk thema. Hieronder dus wat VEXPAN er van vindt. En wat vindt u? Post uw mening (of oplossing) op het blog bij dit artikel!

(integraal persbericht VEXPAN)

In De Telegraaf van maandag 20 juli jl. stelt Cor Molenaar dat steden zouden moeten stoppen met het vragen van parkeergeld: de binnenstad zal dan weer vollopen.

‘Dat moet een stimulans zijn voor gemeenten om ook gratis parkeertijden in te voeren’, aldus retail-deskundige en bijzonder hoogleraar Cor Molenaar van de Erasmus Universiteit.

Vexpan, het Platform voor Parkeren in Nederland,  stelt dat het in de kern gaat om twee zaken. Het retailaanbod moet zodanig aantrekkelijk zijn dat mensen willen blijven komen en de bereikbaarheid, en daarmee samenhangend de doorstroming, moeten goed zijn.  Het grootste belang van de middenstand: zoveel mogelijk mensen moeten hen willen en kunnen bereiken.

Betaald parkeren om geld binnen te halen hoort hierbij niet aan de orde te zijn.

Als er een bereikbaarheidsprobleem is omdat er teveel auto’s geparkeerd staan zodat bezoekers er niet meer kunnen komen, kun je reguleren o.a. door middel van betaald parkeren. Bijvoorbeeld door bij de winkels de parkeerduur voor de deur te beperken, bijvoorbeeld tot maximaal 2 uur en op redelijke afstand langer parkeren mogelijk te maken.

Als er niet gereguleerd wordt, leert de ervaring dat veel van de beschikbare plaatsen een groot deel van de dag bezet worden door dezelfde gebruikers (omwonenden en personeel). De potentiële klant hoeft dan weliswaar niet te betalen, maar er is ook geen plaats en dus is de retailer niet bereikbaar.

De mate waarin wordt echter door lokale omstandigheden bepaald. Zo smeekten de ondernemers in Rome na enkele dagen gratis parkeren om weer betaald parkeren in te voeren vanwege de parkeeroverlast en chaos. In kleinere gemeenten kan een bepaalde tijd gratis parkeren best een prima alternatief kan zijn.

Parkeerregulering is een beleidsaangelegenheid voor de lokale overheid, een onderwerp dat aan de gemeenten zelf is.

Als je wilt differentiëren met betaald parkeertijden zou je niet op de piekmomenten (december) gratis parkeren moeten aanbieden, maar juist in de daluren het parkeren aantrekkelijker kunnen maken middels gratis of gereduceerd tarief. Dat bevordert de spreiding en verlaagt de parkeerdruk tijdens de pieken.

Over Vexpan

Vexpan is dé autoriteit op het gebied van parkeren binnen de sector mobiliteit en stedelijke ontwikkeling. Vexpan streeft ernaar de verschillende belanghebbenden met elkaar te verbinden door informatie-uitwisseling in het kennisnetwerk, om zo integraal de kwaliteit van het vakgebied parkeren continu te verbeteren.

(foto bij dit artikel: © SCN)

twitterlinkedintwitterlinkedin
twitteryoutubeflickrtwitteryoutubeflickr