Rapport ‘Online Supermarktomzet op waarde geschat’

Het kennisplatform Supermarkt & Ruimte heeft in samenwerking met onderzoeksbureau Strabo en vastgoedadviseur SuperVastgoed een monitor gestart, waarbij ieder half jaar ruim 1.500 consumenten ondervraagd worden over hun feitelijk koopgedrag waar het gaat om online supermarktbestedingen.

De resultaten zijn dankzij een weging landelijk representatief. Aan de hand van de monitor wordt de ontwikkeling van het online koopgedrag en de bestedingen aan supermarktartikelen in kaart gebracht, door de tijd heen gevolgd en kunnen de gevolgen voor supermarktvastgoed worden ingeschat. Op basis van de meest recente meting bedraagt het marktaandeel van online supermarktomzet 1,3%.

Online supermarktomzet verder gestegen

Uit de eerste meting (oktober 2015) bleek dat 0,8% van de supermarktomzet (consumenten) via het online kanaal gaat. Dit aandeel bleek in maart jl. te zijn toegenomen tot 1,1%. In november 2016 bleek dit aandeel verder te zijn toegenomen tot de huidige 1,3%. De online omzet van supermarktbestedingen door gezinnen bedraagt op dit moment circa € 441 miljoen. Ter vergelijking: de totale supermarktomzet bedraagt circa € 35 miljard. De concurrentie van Internet voor de omzetontwikkeling van fysieke supermarkten blijft nog altijd beperkt. De gemiddelde besteding per online bestelling bedraagt circa € 90,-. De belangrijkste doelgroep vormen gezinnen met kinderen, merendeels woonachtig in het westen van het land.

Van alle ondervraagde consumenten geeft 12% in algemene zin aan wel eens een product te kopen dat ook in de supermarkt verkrijgbaar is. Ruim de helft (59%) van deze doelgroep is georiënteerd op Albert Heijn. Jumbo heeft het afgelopen half jaar een flinke groei doorgemaakt van 8% in maart tot nu 14%. De frequentie waarmee de ‘gemiddelde’ consument online supermarktaankopen doet ligt erg laag: Ongeveer de helft van deze doelgroep bestelde langer dan 2 weken geleden voor het laatst een supermarktproduct online.

Rapport bestellen

Alle resultaten van het onderzoek zijn geanalyseerd in het rapport “Online supermarktomzet op waarde geschat”. Dit rapport kan worden besteld via info@supermarktenruimte.nl o.v.v. naam en bedrijfsgegevens. Het rapport wordt vervolgens per post verzonden. De kosten voor het rapport bedragen € 50,- (inclusief verzendkosten, exclusief BTW).

(stockfoto: © Shopping Centre NEWS)

 

twitterlinkedintwitterlinkedin
twitteryoutubetwitteryoutube