Osdorpplein Amsterdam wordt vernieuwd en uitgebreid

Gemeente Amsterdam en MRP Development hebben op 19 Juli 2016 realisatieovereenkomsten gesloten voor de ontwikkeling van het Fly-Inn pand, Woonzorg Blok en de Don Bosco kavel in Amsterdam Nieuw-West. Deze drie blokken zijn alle onderdeel van het Vernieuwingsplan Centrum Nieuw-West. Ontwikkelaar MRP Development realiseert hier ca. 6.500 m² winkels en horeca, 4.100 m² stadsloket, een parkeergarage, 36 starterswoningen en samen met International Campus 420 micro living appartementen voor Young Professionals. De bouw start eind 2017. 

In het Woonzorg blok realiseert MRP Development circa 4.000 m² winkels en horeca, circa 4.100 m² stadsloketten en 36 appartementen. Op de Don Bosco kavel realiseert ontwikkelaar MRP Development  in samenwerking met  International Campus (IC) Netherlands circa 2.800 m²  winkels (inclusief een supermarkt van 2.200 m²), een ondergrondse parkeergarage met ca. 200 plaatsen en 420 zogenaamde Young Professional appartementen. Nieuwe, betaalbare huurwoningen speciaal voor de groep van net afgestudeerden op HBO en WO-niveau. IC Netherlands is belegger, beheerder en ontwikkelaar van studenten- en young professional appartementen in Nederland en is als investeerder in het Don Bosco blok medeondertekenaar van de realisatieovereenkomst.

Met het tekenen van de realisatieovereenkomsten is de definitieve start er voor het transformeren van winkelcentrum Osdorpplein tot sterk en krachtig stadsdeelcentrum voor winkelen, wonen, werken en recreëren.

“Het toevoegen van circa  6.500 m² winkels en horeca aan de zuidkant van het Osdorpplein zorgt voor meer winkeldynamiek, en leidt tot een aantrekkelijk en goed functionerend centrumgebied. Dit winkelgebied wordt hét centrum van heel Nieuw-West,”

vertelt Charles Scholten, directeur MRP Development. 

Osdorpplein

Het centrum van Osdorp groeit, verbetert en wordt stap voor stap het centrum van heel Amsterdam Nieuw-West. Er komen meer winkels, betere pleinen en meer restaurants en terrassen. Het project Osdorpplein is een binnenstedelijke herontwikkeling van MRP Development en omvat 5 locaties: het Fly-Inn pand, de Don Bosco kavel, het voormalige Stadsdeelkantoor en een deel van De Meervaart. Het totale programma omvat 12.500 m² nieuwe winkels, horeca en Leisure, 3.000 m² bestaande winkels, 6.000 m²  hotel, ca. 900 woningen, 1.700 m² kantoren 500 m² diensten en 600 parkeerplaatsen. De locaties worden de komende jaren, vanaf 2017, in verschillende fasen gerealiseerd.

twitterlinkedintwitterlinkedin
twitteryoutubetwitteryoutube