Omzetkengetallen ruimtelijk-economisch onderzoek weer beschikbaar

Na een onderbreking van 3 jaar zijn er weer actuele omzetkengetallen beschikbaar specifiek voor ruimtelijk-economisch onderzoek in de detailhandel. Vandaag is de publicatie ‘Omzetkengetallen 2015’ formeel gelanceerd. De rapportage is tot stand gekomen onder auspiciën van de Stichting Detailhandelseconomie en Maatschappij (StiDEM) en uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia. 

Bijna 10 jaar lang bracht het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) de publicatie ‘Omzetkengetallen ten behoeve van ruimtelijk-economische onderzoek’ uit. Een publicatie die met name veel gebruikt werd in het distributieplanologische onderzoek. De notitie bood omzetkengetallen die breed werden geaccepteerd binnen het ruimtelijk-economisch onderzoek en voorkwam het rekenen met cijfers uit verschillende bronnen met verschillende definities en afbakeningen. De laatste versie van deze publicatie dateert van 2013. Met het opheffen van het HBD stopte ook deze uitgave.

Binnen het ruimtelijk-economische onderzoek groeide de behoefte aan actuele kengetallen. Een 8-tal partijen uit het vak (BRO, Bureau Stedelijke Planning, DTNP, Ecorys, I&O Research, NRW, Rho adviseurs en Seinpost Adviesbureau) hebben het initiatief genomen en gezocht naar mogelijkheden voor  een vernieuwde uitgave. De Stichting Detailhandelseconomie en Maatschappij (StiDEM) werd bereid gevonden om de publicatie uit te brengen. StiDEM is verantwoordelijk voor de kennisportal www.detailhandel.info waarmee de basisinformatie over de detailhandel van het voormalig HBD wordt voortgezet.

De publicatie ‘Omzetkengetallen 2015’ is dan ook terug te vinden via deze link naar de portal en daarmee voor alle branchegenoten openbaar en gratis beschikbaar. Het rapport bevat omzetkengetallen per vierkante meter winkelvloeroppervlakte en per hoofd van de bevolking voor de jaren 2013-2015.  Belangrijk verschil met de oude publicaties is dat er nu ook aandacht wordt geschonken aan de omzet niet-in-winkel, dat met de groei van internetverkopen, steeds belangrijker wordt. De branche reageert verheugd op de komst van deze nieuwe publicatie. ‘Discussies over definities van omzetkengetallen kunnen nu achterwegen worden gelaten, we kunnen ons weer gaan richten op de echte planologische vraagstukken’, aldus Toine Hooft van Bureau Stedelijke Planning.

De acht deelnemende onderzoeks- en adviesbureaus hebben toegezegd deze omzetkengetallen vanaf heden te hanteren bij ruimtelijk-economische onderzoek. De notitie zal jaarlijks rond april worden geactualiseerd.

(foto: vertegenwoordigers van de deelnemende bureaus en instellingen)

twitterlinkedintwitterlinkedin
twitteryoutubeflickrtwitteryoutubeflickr