NRW Marketing Awards 2019 uitgereikt

Op 4 april werden na afloop van het jaarlijkse NRW Marketingcongres de NRW Marketing Awards uitgereikt. Uit een deelnemersveld van 9 genomineerde inzendingen werd door de jury in de categorie Campagnes #BeYourself (Sint Jorisplein, Amersfoort) met de Award beloond en in de categorie Acties & Events Kids Heroes on Tour. De publieksprijs ging naar de Buurtbarbecue Terwijde welke inzending onder Acties & Events viel.

De jury van de NRW Marketing Awards werd dit jaar voor het eerst voorgezeten door Tony Wijntuin. Hij vervulde zijn taak met deskundigheid en enthousiasme, daarin tijdens de jurering bijgestaan door zes andere juryleden.

Over de winnaars

#BeYourself (Categorie campagnes gericht op brand awareness & (re) positioning)

De mensen achter #BeYourself

#BeYourself (ingediend door Urban Solutions en Altera Vastgoed) is in de ogen van de jury een voorbeeld voor de nieuwe generatie brand awareness & repositioning. De indieners hebben het aangedurfd om de gebaande paden te verlaten door zich volledig te richten op een sociaal-maatschappelijk issue en uitdaging waar de lastig te targeten screenagers en millennials in het dagelijks leven mee te maken hebben. De campagne #BEY- OURSELF is er op gericht deze jonge mensen te helpen en hand- vatten te geven om deze uitdaging aan te gaan.

Vooraf hebben de indieners zich zorgvuldig ingeleefd in de doel- groepen. Om de merkbelofte te laden zijn de events [of campag- nes?] gedurende het jaar heel zorgvuldig gekozen en gemonitord. Er is volop geëxperimenteerd met influencers als ‘coaches’, chat- sessies, live video’s en inspirationele storytelling. Uit alle aan- dacht op social media blijkt dat het Sint Jorisplein onmiskenbaar de switch heeft gemaakt van een anoniem stuk centrumgebied naar een destination waar de gekozen doelgroep zich gehoord en gezien voelt.

De oprechte, gepassioneerde en liefdevolle aanpak van Urban Solutions – in combinatie met de moed van de winkeliers en Altera om deze campagne te omarmen – verdient alle lof.

Kids Heroes on Tour (Categorie acties en events, met de focus op brand activation)

(een event voor zes winkelcentra, ingediend door Wereldhave en Day&Nite)
NRW directeur Brigit Gerritse en juryvoorzitter Tony Wijntuin (voor rode vlak) met het team dat Kids Heroes on Tour ontwikkelde

Jonge gezinnen zijn een belangrijke doelgroep voor de gekozen zes winkelcentra van Wereldhave. Passend binnen de merkbe- lofte van Wereldhave – Bringing People Together – is gekozen voor een marketingevent, specifiek gericht op jonge kinderen. Met Kids Heroes on Tour wilden de indieners een blijvende posi- tieve herinnering achterlaten bij deze doelgroep. Een slimme keus, want gelukkige kinderen zorgen voor blije ouders en dat straalt blijvend af op het winkelcentrum.

Meerdere kinderhelden – bekend van televisie, de bioscoop en YouTube – traden op in de winkelcentra. Er is samengewerkt met populaire kindermerken zoals Lego en Star Wars Galaxy. De retailers zijn intensief betrokken bij de events. Er zijn inhaakac- ties georganiseerd – zoals bouwwedstrijden, signeersessies en speciale optredens van ‘heroes’ – om extra traffic in de winkel- centra mogelijk te maken. De deelnemende winkels, en vooral ook de ijssalons, snoepwinkels en horeca hebben hoge omzetten gerealiseerd tijdens de Kids Heroes on Tour.

Een sterke crossmediacampagne en -strategie -zowel vooraf- gaand aan het event als achteraf – hebben bijgedragen aan het succesvolle verloop van het event. De doelstellingen zijn vooraf duidelijk bepaald en de resultaten zijn zorgvuldig gemeten en geëvalueerd. Naast een sterke stijging van de footfall, bleek dat het event 43% nieuwe bezoekers heeft weten aan te trekken. Ook is het gelukt om de verblijfsduur van de bezoekers significant

te verlengen. En dat terwijl de investering slechts 6 tot 11% van het totale marketingbudget van de winkelcentra bedroeg. Deze aanpak zorgt ervoor dat de events efficiënt en effectief kunnen worden opgeschaald, en doelgericht kunnen worden herhaald in de toekomst.

De zorgvuldige voorbereiding en uitvoering – waarbij de vooraf geformuleerde doelstelling van plan tot en met uitvoering con- tinu is bewaakt – is lovenswaardig.

Buurtbarbecue winkelcentrum Terwijde, Utrecht (ingediend door a.s.r. Dutch Prime Retail Custodian, Fanwork Events en Bereikmeer)

Zij verdienden de publieksprijs voor winkelcentrum Terwijde

De winnaar van de publieksprijs. Aan de hand van korte pitches konden de negen genomineerde inzendingen hun case aan de 170 bezoekers van deze middag presenteren, waarna die hun stem konden uitbrengen. De Buurtbarbecue van Winkelcentrum Terwijde (categorie Acties & Events) maakte deel uit van een breder pakket en draaide om het terugwinnen van de consument door in te zetten op betrokkenheid. De veelal kleine ondernemers van Terwijde werden neergezet als de ziel van het winkelcentrum. Ook werd nadrukkelijk gekeken naar de diversiteit van de bevolkingsgroepen in de wijk en aan het saamhorigheidsgevoel gewerkt.

Meer achtergronden in SCN editie 1 van dit jaar

NRW directeur Brigit Gerritse toont SCN 1 van dit jaar aan het publiek

Aan het einde van dit NRW Marketingcongres kregen allen bezoekers een exemplaar van SCN editie 1 mee. Deze valt een dezer dagen ook op de mat bij de abonnees en CC-adressen. In deze editie meer informatie over de genomineerde inzendingen, de keynote sprekers Marcel Kampman (over o.a. anders omgaan met ruimte) en René Repko (over de noodzaak te blijven innoveren en nieuwe concepten neer te zetten) en vele andere onderwerpen. Een extra dikke editie!

 

 

 

twitterlinkedintwitterlinkedin
twitteryoutubetwitteryoutube