Nieuwe publicatie over waardecreatie in de slimme stad

De organisatie future city heeft een nieuwe publicatie uitgebracht: ‘Zo creëer je waarde in de slimme stad’. Vanuit diverse invalshoeken wordt gekeken naar de toekomst van de stad waarbij het creëren van waarde centraal staat. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de economische waarde maar ook de maatschappelijke meerwaarde van de nieuwe stadsstructuur.

Een eerst kanttekening voor de lezers van SCN: Het woord ‘retail’ komt in de hele publicatie (199 pagina’s) niet voor en we vonden vijf hits op de term ‘winkel’. Toch bevat de publicatie zeker aanknopingspunten voor een toekomstige inrichting van waardevolle winkelgebieden.

De publicatie is een bloemlezing van afzonderlijke artikelen, die wel zijn ingedeeld aan de hand van een structuur. De artikelen vallen in de categorieën: Praktijk, proces of waarde.

enkele interessante onderwerpen rond het thema waarde:

p.10: Businessmodellen voor de slimme stad: Hierin wordt geconstateerd dat het oude canvas voor het beoordelen van businessmodellen niet meer goed werkt. Ten eerste blijkt dat de oude kaders en scheidslijnen vervagen, waardoor ‘rollen van partijen in elkaar over lopen – het zogenaamde spaghetti universum’. Een tweede constatering is dat lineaire waardeketens met een van a naar z volgorde staads meer plaatsmaken voor een netwerkstructuur.

p.13: Alles van waarde is verbonden, hoe profiteert de stad?: Regio’s, steden en dorpen worden een netwerk. Maar wat betekent dat? Waar ontstaat de waarde in dat netwerk? En hoe kunnen inwoners van regio’s, steden en dorpen daarvan profiteren?

p.20: De stad was altijd al de platformeconomie: De stad is bedacht als platform en de stad was dus altijd al een platformeconomie. Door digitalisering krijgt dat wel totaal nieuwe dimensies. Maar hoe verandert dat de ruimtelijke ordening in regio’s, steden en dorpen? In dit artikel wordt ook een link gelegd met de ontwikkeling van de Metaverse.

p.36: De waarde van Smart Cities: Investeringen in smartcityconcepten bij gebiedsontwikkelingen leiden naar schatting tot een verdubbeling van maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van traditionele stedenbouwkundige principes. Dat blijkt uit onderzoek van Ecorys in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het rapport laat zien dat slim en binnenstedelijk bouwen niet alleen leidt tot leefbaardere steden, maar ook fi nancieel en maatschappelijk het voordeligst uitpakt.

Dit zijn slechts enkele quotes uit het uitgebreide magazine. De online versie is gratis te downloaden. Voor een bescheiden bedrag heb je de papieren versie in je handen.

Meer informatie: //future-city.nl/zo-creeer-je-waarde/

Binnenkort (25 mei) is er een ‘Slimme Stad Parade‘ in ‘s Hertogenbosch waar alle smartcity-initiatieven in Nederland en Vlaanderen zich presenteren.
twitteryoutubetwitteryoutube
twitterlinkedintwitterlinkedin