Klanderij meest duurzame winkelcentrum van Nederland

Winkelcentrum De Klanderij ontving recentelijk het BREEAM-NL Certificaat “Very Good”. Uniek hierbij is dat niet alleen het winkelcentrum maar ook alle winkelunits gecertificeerd zijn. De Klanderij is het eerste bestaande winkelcentrum in Nederland die dit certificaat ontvangt. Door de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen en vernieuwing is winkelcentrum De Klanderij weer helemaal up to date.

Duurzame maatregelen

Er is een omvangrijk pakket aan maatregelen getroffen. Zo zijn de roltrappen voorzien van een start/stopsysteem, heeft het winkelcentrum nu een gescheiden afvalinzamelingssysteem en is er een rioolstelsel met een apart systeem voor vuil- en hemelwaterafvoer. Waarbij het hemelwater opnieuw wordt gebruikt. Voor de verlichting van het winkelcentrum wordt gebruik gemaakt van led. Niet alleen mooi om te zien maar het levert ook een flinke energiebesparing op. Het verbruik van energie is gemiddeld met 50% gedaald na implementatie van alle maatregelen.

Led-schermen bij entrees

Tegelijkertijd met de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen zijn de entrees van De Klanderij vernieuwd. Grote led-schermen geven de vernieuwde entrees een modern uiterlijk. Voor de realisatie van deze schermen is een samenwerking aangegaan met Ngage media. Naast reclame is er ook algemene informatie over bijvoorbeeld het winkelcentrum, het weer en het openbaar vervoer op te zien.

Samenwerking met huurders en gemeente

De verduurzaming en vernieuwing van het winkelcentrum is mogelijk gemaakt door nauwe samenwerking met huurders en gemeente. Naast dat de huurders bewust bezig zijn met duurzaamheid zullen zij ook profiteren van een besparing op de energiekosten.

BREEAM-NL

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. De methode omvat verschillende keurmerken. Vanaf 2011 is het keurmerk BREEAM-NL In-Use operationeel. Dit beoordeelt al bestaande gebouwen op drie niveaus: Gebouw, Beheer en Gebruik. Gekeken wordt naar 9 verschillende BREEAM –aspecten zoals management, materialen, transport, afval, water, welzijn en gezondheid, vervuiling, energie en landgebruik en ecologie.

twitterlinkedintwitterlinkedin
twitteryoutubeflickrtwitteryoutubeflickr