Kenniscentrum Creating 010 van Hogeschool Rotterdam organiseert Retail event Retailution

Het Kenniscentrum Creating 010 van Hogeschool Rotterdam organiseert op 29, 30 en 31 mei Retailution: een driedaags evenement waarin de toekomst van de retailsector in de Maasstad vanuit allerlei invalshoeken wordt belicht.

Bezoekers hebben keuze uit een uitgebreid programma. Van workshops voor Rotterdamse retailers en een symposium gericht op kennisuitwisseling, tot een inspirerende expositie van innovatieve retail-prototypes van studenten. Hier krijgen bezoekers een indruk van allerlei innovaties op het gebied van retail, zoals een installatie ‘To personalise your knitwear’ en een interactieve vitrine die het verhaal vertelt van de geschiedenis en toekomst van de Lijnbaan.

Het evenement Retailution richt zich op bezoekers van de Rotterdamse binnenstad: van retailers, lectoren en onderzoekers, tot studenten en docenten. Het event biedt hen een indruk van allerlei bijzondere innovaties in de retailsector van Rotterdam. Retailution is het resultaat van twee jaar onderzoek door onderzoekers, studenten en docenten van Hogeschool Rotterdam. In samenwerking met Rotterdamse retailers en andere partijen onderzochten zij nieuwe initiatieven die het midden- en kleinbedrijf in de binnenstad kunnen klaarstomen voor de toekomst.

Van storytelling tot het ontsluiten van klantdata

Wethouder Maarten Struijvenberg van Werkgelegenheid en Economie geeft samen met Paul Rutten – programmadirecteur van Kenniscentrum Creating 010 – het startsein voor de werkbijeenkomst op dinsdag 29 mei. Bezoekers kunnen tussen 17.30 en 20.30 uur een keuze maken voor verschillende workshops, verzorgd door docenten en studenten van Hogeschool Rotterdam. Zo verkennen zij welke kansen social media te bieden hebben. Ook worden aan de hand van storytelling inspirerende verhalen gedeeld en krijgen zij een indruk van hoe zij klantdata kunnen benutten om tot een betere klantbeleving te komen. Met deze nieuwe inzichten kunnen retailers meteen aan de slag. Bovendien kunnen zij zich tijdens een expositie laten inspireren over de mogelijkheden die dit biedt. De werkbijeenkomst kwam tot stand dankzij een samenwerking van Kenniscentrum Creating 010 met de gemeente Rotterdam en UDS Rotterdam.

 Van smart Rotterdam Explorer tot robotisering in Shopping Malls

Tijdens een expositie in WTC Rotterdam tonen studenten van Hogeschool Rotterdam op dinsdag 29 en donderdag 31 mei  tussen 17:30 en 18:00 uur 14 verrassende retail-concepten. Hierbij demonstreren zij niet alleen concepten die meteen kunnen worden gerealiseerd – zoals een smart Rotterdam Explorer voor de groeiende groep jonge toeristen – maar ook visionaire concepten, zoals een Shopping Mall voor mensen en robots. De expositie is vrij toegankelijk voor publiek.

Symposium over toekomst van retail

Op woensdag 30 mei is WTC Rotterdam het kloppende hart van een symposium waar de laatste inzichten, kennis en visies op de toekomst van retail worden gedeeld. Hogescholen en kennisinstellingen die verbonden zijn aan het Retail Innovation Platform presenteren hier bestaand en toekomstig onderzoek. Ook krijgen bezoekers inzicht in de gemeenschappelijke onderzoekagenda en wat dit voor de Rotterdamse retailsector kan betekenen.
 
Meer informatie over het programma en (gratis) aanmelding is te vinden op: www.retailution.nl
 
Retailinnovatie in Rotterdam is een project van Kenniscentrum Creating 010 in samenwerking met het Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie, het Instituut voor Commerciële Economie, de Willem de Kooning Academie en 15 Rotterdamse retailers en retail stakeholders. Het project wordt financieel ondersteund door SIA Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek.
twitterlinkedintwitterlinkedin
twitteryoutubeflickrtwitteryoutubeflickr