Kennis- en netwerksessie DNWS: Ontmoeten en Beleven in centrumgebieden

Het bezoeken van centrumgebieden is voor veel consumenten niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen. Des te belangrijker om als centrumgebied te zorgen dat je waarde creëert voor zowel bezoekers als bewoners. Waarom moeten consumenten jouw gebied bezoeken? Wat onderscheidt jullie ten opzichte van een naastgelegen centrumgebied? 

Tijdens de kennis- en netwerksessie van De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) op vrijdag 25 november in het Retailhuis in Zeist wordt het thema Ontmoeten & Beleven in centrumgebieden vanuit verschillende invalshoeken benaderd, met vooral een praktische insteek.

Bram Hulsbosch, sales director bij MK Illuminations, deelt de trends en ontwikkelingen die hij ziet in de binnensteden en winkelcentra. Hij gaat daarbij onder meer in op de functie van verlichting en hoe verlichting ontmoeten en beleven beïnvloedt en mogelijk maakt.

Vervolgens wordt ontmoeten en beleven vanuit ondernemersperspectief benaderd aan de hand van een mooie voorbeeldcasus. Hoe kunnen ondernemers bijdragen aan ontmoeten en beleven in centrumgebieden? En welke waarde levert hen dat op?

Tom Broekman is eigenaar van Thom Broekman en De Rode Winkel in Utrecht en daarnaast actief in het bestuur van Centrummanagement Utrecht. Tom zal vanuit zijn ondernemersblik ingaan op het belang van ‘Ontmoeten & Beleven’ in de binnenstad.

Tenslotte zal Frederik Vermeesch, partner en creatief directeur bij architectenbureau Rijnboutt, laten zien welke invloed (openbare) ruimte heeft op ontmoeten en beleven in centrumgebieden. Hoe kan openbare ruimte worden ingezet om ontmoeten en beleven te stimuleren? Welke trends en ontwikkelingen zijn er op dit vlak?

Programma

09:30 uur: Inloop met koffie en lekkers
10:00 uur: Kick-off door Hester Bunnik (DNWS) + presentatie Bram Hulsbosch (MK Illuminations)
10.30 uur: Presentatie Tom Broekman (Thom Broekman en De Rode Winkel)
11:00 uur: Korte pauze
11:15 uur: Presentatie Frederik Vermeesch (architectenbureau Rijnboutt) en afsluiting door Hester Bunnik
12:00 uur: Gezamenlijke lunch
12:30 uur: Einde

Bron en meer informatie: www.dnws.nl

twitteryoutubetwitteryoutube
twitterlinkedintwitterlinkedin