In 111 gemeenten structureel overaanbod winkels

Uit Sprekende Cijfers Retailmarkten 2016 blijkt dat in 111 gemeenten een structureel overaanbod aan winkels is. Het is een bewogen jaar geweest met veel faillissementen van grote, bekende en van oudsher traditionele winkelketens van onder andere V&D, Macintosh, USG, McGregor en Mitra.

Deze faillissementen hebben ertoe geleid dat het beschikbare aanbod van winkelruimte in de kernwinkelgebieden fors is gestegen naar 210.150 m², dit betekent een stijging ten aanzien van vorig jaar van 9%. Opvallend is dat in de vier grote steden het beschikbare winkelaanbod juist aanzienlijk is gedaald met 15%, ten opzichte van een stijging in de twintig andere onderzochte regio’s van 13%.

Winkelruimte na faillissement snel weer gevuld in grote steden

Wellicht tegen het marktbeeld in is het opnamevolume is het afgelopen jaar met 66% gestegen ten aanzien vorig jaar. In totaal kwam het opnamevolume over het afgelopen jaar uit op 231.150 m². Het is dan ook goed te constateren dat ondanks het grote aantal faillissementen in het winkellandschap er andere partijen opstaan zoals Hudson’s Bay, Primark, Decathlon, Zara, Topshelf en verscheidene horecaconcepten. Daarbij moet worden opgemerkt dat Hudson’s bay 30% van het opnamevolume voor haar rekening heeft genomen.

Leegstand versus vernieuwing

Bij de verhuurbaarheid in de verschillende kernwinkelgebieden valt op dat met name in de vier grote steden het aanbod zeer snel weer wordt opgenomen. In gemeenten zoals Dordrecht, Assen, Heerlen en Almelo is vaker sprake van langdurige leegstand. De Nederlandse winkelmarkt kent dan ook twee gezichten, waarbij enerzijds de faillissementen leiden tot langdurige leegstand in de winkelstraten, maar anderzijds is een ontwikkeling zichtbaar waar andere merken snel profiteren van de ruimte die ontstaat met nieuwe, frisse concepten om de markt te bedienen. Er kan dan ook niet worden gesteld dat het slecht gaat met de winkelmarkt, sterker nog de crisis kan worden gezien als katalysator voor een sterke herijking van het winkellandschap. Typerend hierbij is dat van de oud V&D panden in de grotere gemeenten (>150.000 inwoners) inmiddels 81% een nieuwe huurder heeft gevonden, tegenover 18% van de panden in de relatief kleinere gemeenten (<100.000 inwoners). Naast een herijking van het winkellandschap vindt ook een herijking plaats bij retailers naar meer innovatieve, up to date en meer concepten met een sterke focus.

Download hier het volledige rapport Sprekende Cijfers Winkelmarkten 2016.

twitterlinkedintwitterlinkedin
twitteryoutubeflickrtwitteryoutubeflickr