Het nieuwe Leidsenhage zet in op duurzaamheid

Bij de vernieuwing van Leidsenhage wordt goed gekeken naar de duurzaamheid van het winkelcentrum. Unibail-Rodamco (mede-eigenaar en ontwikkelaar) en gemeente Leidschendam-Voorburg hebben hiervoor afspraken gemaakt en vastgelegd in een duurzaamheidsconvenant dat op 2 juli jl. is ondertekend.

“Duurzaamheid is een speerpunt en daarom wordt er straks gebouwd op een maatschappelijk verantwoorde wijze” aldus de gemeente. Unibail-Rodamco vult hierop aan: “Daarbij worden ook duurzame aspecten gerealiseerd die zichtbaar en merkbaar zijn voor onze bezoekers zoals de voorgenomen groene wanden van de nieuw te bouwen parkeergarage. Ook dit zal bijdragen aan een unieke winkelbelevenis.”

De duurzaamheidsambities voor de herontwikkeling van Leidsenhage liggen hoog. Unibail-Rodamco wil voor het nieuwe Leidsenhage het toonaangevende duurzaamheidscertificaat BREAAM behalen. Deze internationale methodiek toetst de duurzaamheid van winkelvastgoed en het beheer daarvan. Het streven is de score Excellent te behalen, een score die weinig winkelcentra in Nederland op dit moment hebben.

Er wordt beoordeeld op negen punten, waarvan zeven ecologische duurzaamheidsthema’s: Management (beheersen van processen die het milieu ten goede komen), gezondheid (zoals voldoende daglicht en verse lucht) energieverbruik, transport, waterverbruik, gebruikte materialen, landgebruik en verwerking van afval.

Zo zorgt de overkapping van het winkelcentrum voor een enorme energiebesparing. Het doel is om een totale energiebesparing van 20% te behalen. En ook aan de biodiversiteit van het winkelcentrum wordt aandacht besteed in de vorm van vogelhuisjes, een bijenhotel en een vleermuiskast.

Unibail-Rodamco: “We hebben duurzaamheid hoog in het vaandel. Uiteraard hebben wij daar een belangrijke rol in. Maar we kunnen het niet alleen. Met onze huurders maken we in de huurovereenkomst afspraken over duurzaamheid, bijvoorbeeld water- en elektraverbruik, afvalscheiding, gebruik van milieuvriendelijke en duurzame materialen. We zullen ook met de andere eigenaren en winkeliers in gesprek gaan om te kijken waar zij duurzaamheidsmaatregelen kunnen treffen.”

Over BREEAM

BREEAM is een internationale certificeringsmethodiek waarmee de duurzaamheid van nieuw en bestaand vastgoed wordt getoetst. Daarbij wordt gelet op materiaalgebruik, energiegebruik en leefbaarheid van het gebouw en de omgeving. Inmiddels zijn 250.000 gebouwen gecertificeerd. Sinds de instelling van BREEAM door de British Building Research Council in 1990 zijn er een miljoen gebouwen aangemeld voor beoordeling. BREEAM is daarmee de meest erkende maatstaf voor duurzaamheid in de vastgoedsector.

OVER LEIDSENHAGE

Leidsenhage is grotendeels eigendom van Unibail-Rodamco, Europa ’s grootste eigenaar van winkelvastgoed. Unibail-Rodamco voert een actief beleid om haar winkelaanbod te vernieuwen, om zo ruimte te bieden aan nieuwe concepten en in te spelen om de veranderende behoefte van de Nederlandse consument. Voor Leidsenhage heeft Unibail-Rodamco in samenwerking met de Coöperatieve Vereniging van Eigenaars en de gemeente Leidschendam-Voorburg een ambitieus plan ontwikkeld voor de herontwikkeling van Leidsenhage. Unibail-Rodamco zal meer dan 200 miljoen investeren in de realisatie van de plannen.De vernieuwing van Leidsenhage kunt u volgen op WWW.LEIDSENHAGEVERNIEUWT.NL.

Foto: Drs. N. (Nadine) Stemerdink, projectwethouder Leidsenhage en Bart van Twillert, Directeur Development & Investment Management Unibail-Rodamco
twitterlinkedintwitterlinkedin
twitteryoutubeflickrtwitteryoutubeflickr