Gemeente en Wereldhave willen samen winkelcentrum Kronenburg in Arnhem herontwikkelen

Een essentiële stap in de renovatie van het stadsdeel en winkelcentrum Kronenburg is vandaag gezet door de Gemeente Arnhem en Wereldhave. Beide partijen ondertekenden een intentieovereenkomst om dit bekende winkelcentrum te ontwikkelen tot een zogenaamd Full Service Center.

Met deze overeenkomst vormen Wereldhave en de Gemeente Arnhem een fundament voor de belangrijke verandering van winkelcentrum Kronenburg. Dit is een uitvoering van de ‘visie van Kronenburg’, die in 2022 door de gemeenteraad van Arnhem werd vastgesteld.

Het Full Service Center Kronenburg moet uitgroeien tot een plek die bezoekers en inwoners in al hun dagelijkse behoeften voorziet. Het centrum zal een mix van winkels bieden die zich richten op het dagelijks leven van de bezoekers, aangevuld met diverse nieuwe functies zoals (avond)horeca, vrijetijdsbesteding & entertainment, fitness en co-working, aangevuld met kunst, cultuur en maatschappelijke voorzieningen voor de wijkbewoners.

De gemeente Arnhem benadrukt dat deze ontwikkeling een belangrijke eerste stap is in de uitvoering van een grotere totaalvisie voor Kronenburg. Het creëren van een levendige, inclusieve buurt zijn essentieel voor het welzijn van inwoners en de toekomst van Arnhem, het winkelcentrum speelt daar als middelpunt van de wijk Kronenburg een belangrijke rol in.

Voor de verandering van winkelcentrum naar ‘full service center’ is een aantal veranderingen
noodzakelijk:

 • Het creëren van duidelijke entrees voor voetgangers en een logische winkelrouting in het centrum.
  Een deel van de huidige toegangen zal worden verbeterd en een deel zal verdwijnen. Ter
  vervanging hiervan zal de buitenruimte rond het winkelcentrum op de begane grond veel
  aantrekkelijker worden, en zullen er goede en veilige looproutes naar de resterende entrees worden
  gemaakt.
 • Een nieuwe hoofdentree aan de Burgemeester Matsersingel met veel meer uitstraling en
  herkenbaarheid naar de omgeving.
 • Het verbeteren van de aan- en afvoer van verkeer van en naar het centrum inclusief het verbeteren
  van de vindbaarheid van de ingangen van het centrum.
 • De parkeergarage beter inrichten en overzichtelijker maken, waardoor de garage efficiënter benut
  wordt.
 • Het afsluitbaar maken van de garage, ter verbetering van de sociale veiligheid.
 • Het verbeteren van de aansluitingen op de langzaam verkeersstructuur en het toevoegen van
 • goede fietsenstallingen.
 • Het creëren van logische routes voor expeditie, waarbij hinder voor bestaande en nieuw toe te
  voegen functies wordt beperkt.
 • De ‘achterkanten’ van het winkelcentrum tot voorzijdes ombouwen. Dit kan zoals eerder aangeven
  door het toevoegen van nieuwe functies, waaronder (entrees van) woningen.
 • Het realiseren van terrassen: zowel op straatniveau als op het dak achter de nieuwe bebouwing aan
  de Matsersingel.
 • Het toevoegen van buurt- en maatschappelijke functies om meer binding met de wijk te krijgen.

Het eerste deel van de ontwikkeling zal naar verwachting begin volgend jaar van start gaan. De werkzaamheden zullen in fasen plaatsvinden, en het centrum blijft gedurende de gehele renovatie open en toegankelijk voor bezoekers.

Meer informatie:

twitteryoutubetwitteryoutube
twitterlinkedintwitterlinkedin