Functioneren detailhandel Noord-Holland onder druk

Amsterdam – Het functioneren van de detailhandel in Noord-Holland komt in de nabije toekomst onder druk te staan. Dat concludeert Bureau Stedelijke Planning B.V. naar aanleiding van onderzoek in opdracht van de provincie Noord-Holland en het bureau van de Metropoolregio Amsterdam naar de detailhandel in Noord-Holland (inclusief Almere en Lelystad). Het perspectief varieert echter tussen verschillende winkelsectoren, tussen deelregio’s en daarmee ook per type winkelgebied. Daar komt bij dat er sprake is van een disbalans tussen marktruimte en plancapaciteit. Dit vraagt om strakke sturing, vernieuwing én sanering.

Functioneren detailhandel richting 2025 onder druk

Richting 2025 komt het functioneren voor detailhandel in Noord-Holland onder druk te staan. De negatieve effecten van online bestedingen zijn groter dan de positieve effecten van de bevolkingsgroei. Naar verwachting functioneert de detailhandel in 2025 nog steeds boven het landelijke gemiddelde, maar uitgedrukt in winkelmeters bedraagt het verschil nog ‘slechts’ 310.000 m² wvo (7,4% van het huidige aanbod). In slechts acht jaar tijd neemt de indicatieve marktruimte voor detailhandel met ruim een derde af.

Grote verschillen tussen detailhandelssectoren

Door de verwachte sterke bevolkingsgroei en het nog altijd beperkte online marktaandeel neemt de marktruimte voor ‘Dagelijkse detailhandel’ tot 2025 toe. Voor winkels in ‘Mode en Luxe’ en ‘In en om het Huis’ leidt de substantiële groei van het online marktaandeel in beide sectoren tot een verwachte afname van bestedingen in fysieke winkels en daarmee een afname van de marktruimte. De sector ‘Vrije Tijd’ heeft deze ontwikkeling in het verleden reeds meegemaakt. Het online marktaandeel is sinds 2011 nauwelijks meer toegenomen en wordt verondersteld in de (nabije) toekomst min of meer constant te blijven.

Niet alle winkelgebieden (even) kansrijk

Vertaald naar type winkelgebieden bevinden de winnaars zich aan de uitersten van het spectrum, namelijk de grote hoofdwinkelcentra, met een grote component ‘Mode en Luxe’, en de buurt- en wijkcentra, waar de ‘dagelijkse sector’ vaak dominant is. De positie van de centra daar tussenin – de kleinere hoofdwinkelcentra en de grote ondersteunende winkelgebieden – is precair.

Grote disbalans tussen marktruimte en plancapaciteit

Uit inventarisatie onder gemeenten blijkt dat de harde (minimaal 410.000 m² wvo aan winkelruimte) en zachte (minimaal 275.000 m² wvo) planvoorraad in de provincie Noord-Holland ruim boven de berekende indicatieve marktruimte van 310.000 m² wvo in 2025 uitkomt. Bovendien staat momenteel circa 280.000 m² wvo aan potentiële winkelruimte leeg, al is een deel hiervan niet aantrekkelijk voor de markt. Ook valt op dat een groot deel van planvoorraad zich in de noordelijke regio’s van Noord-Holland concentreert, dat deel van de provincie waar juist sprake is van een negatieve marktruimte.

Strakke sturing, vernieuwing én sanering

Bureau Stedelijke Planning is van mening dat de disbalans tussen marktruimte en plancapaciteit vraagt om een strakke provinciale, regionale en gemeentelijke sturing. Vernieuwing van de winkelstructuur is van groot belang, maar dient vergezeld te gaan van het saneren van de perspectiefloze, minder waardevolle delen van de structuur.

Het volledige rapport: klik hier

Over Bureau Stedelijke Planning:

Bureau Stedelijke Planning verricht al twintig jaar onderzoek en adviseert over de ruimtelijke planning van winkels, woningen, kantoren, bedrijven en vrijetijdsvoorzieningen in stedelijke gebieden en regio’s. Daarnaast leveren we project- en procesmanagers op het gebied van de stedelijke ontwikkeling. We leveren maatwerk met een integrale invalshoek en maken gebruik van de nieuwste onderzoeksmethoden, databases en (wetenschappelijke) informatie. Ons team bestaat uit circa 35 hoog gekwalificeerde en ervaren medewerkers met een brede expertise. We zijn trots op de bijdrage die we kunnen leveren aan de economie en de kwaliteit van de stedelijke omgeving. Bureau Stedelijke Planning is gevestigd in Gouda, Amsterdam en Eindhoven. Wij zijn zowel actief voor de overheid als marktpartijen.

www.stedplan.nl

twitterlinkedintwitterlinkedin
twitteryoutubeflickrtwitteryoutubeflickr