Dynamiek in stadsontwikkeling vraagt om nieuwe parkeeraanpak

Onze steden veranderen in een snel tempo. Veranderend winkelgedrag, verschuivingen in werklocaties en werktijden en nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding zorgen ervoor dat we te maken hebben met gewijzigde stedelijke structuren en veranderend bezoekgedrag. Dit vraagt om een parkeerbeleid dat rekening houdt met deze dynamiek. In de door Vexpan, het platform voor parkeren in Nederland, georganiseerde lunchbijeenkomst van donderdag 12 maart a.s. zal dit thema centraal staan.

Inleiders zijn Else Tutert van de gemeente Deventer en Sjoerd Stienstra van Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer.

Sjoerd Stienstra (ir. Sj. Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer) zal ingaan op de effecten van veranderend bezoekgedrag op omvang en dynamiek van de daaruit voortkomende parkeervraag. Onder andere zullen de gevolgen van nieuwe winkel- en werkpatronen op omvang en locatie van de parkeervraag aan de orde komen.

Else Tutert (gemeente Deventer) gaat verder in op hoe deze brede maatschappelijke ontwikkelingen hun weerslag vinden in een vertaling naar concreet beleid. Deventer is de laatste jaren heel actief geweest in het uitvoeren van (nieuw) beleid. Daarbij wordt ingezet op een parkeerbeleid dat recht doet aan de eisen die een dynamische (binnen-)stad stelt aan parkeren, als onderdeel van een optimale bereikbaarheid. Welke maatregelen passen daarbij, wie betrekken we en hoe? Wat zijn daarbij de uitdagingen en de valkuilen? Andere tijden, andere vormen van ontwikkeling (organisch i.p.v. projectmatig) vragen ook om een andere benadering van het parkeervraagstuk. Een parkeernorm is daarbij slechts een getal, het gaat om de parkeeroplossing, hoe is dit te vertalen in beleid, en hoe toetst de gemeente in zo’n situatie? Monitoring is daarbij van groot belang om het parkeerbeleid up-to-date te houden.

De lunchbijeenkomst van 12 maart zet algemene maatschappelijke ontwikkelingen, waarmee iedere gemeente te maken heeft, tegenover de uitdaging dit op lokaal niveau en rekeninghoudend met de lokale karakteristieken om te zetten in uitvoerbaar en toekomstbestendig parkeerbeleid. De spanning die deze zoektocht in zich draagt zal zeker aanleiding zijn voor een levendige discussie. Discussieert u mee onder het genot van een lunch? De lunchbijeenkomst is door iedereen bij te wonen en vindt plaats bij Green Village in Nieuwegein. Het volledige programma en mogelijkheid tot aanmelden is te vinden via de website van Vexpan: klik hier.

Over Vexpan

Vexpan is dé autoriteit op het gebied van parkeren binnen de sector mobiliteit en stedelijke ontwikkeling. Vexpan streeft ernaar de verschillende belanghebbenden met elkaar te verbinden door informatie-uitwisseling in het kennisnetwerk, om zo integraal de kwaliteit van het vakgebied parkeren continu te verbeteren.

twitterlinkedintwitterlinkedin
twitteryoutubeflickrtwitteryoutubeflickr