Detailhandel Nederland: onveiligheid in winkelstraten dreigt

Winkeliers dreigen het slachtoffer te worden van de felle strijd om de verdeling van het geld in de begroting van het ministerie van Veiligheid & Justitie. Detailhandel Nederland luidt de noodklok nu de budgetten om winkelstraten veilig te houden worden geschrapt.

“Er wordt een onverantwoord risico genomen waarbij de veiligheid van winkeliers en winkelend publiek op het spel wordt gezet,” aldus Bert van Steeg, secretaris Winkelcriminaliteit.

De roep om een extra financiële impuls voor een veiligere samenleving is overal te horen. Een zeer terechte wens, maar in de huidige begroting van Veiligheid & Justitie gaat dit vreemd genoeg ten koste van de veiligheid in winkelstraten. Subsidies waar veiligheid in winkelstraten mee wordt gefinancierd worden afgeschaft. Bert van Steeg: “Met de subsidies zijn goede resultaten behaald en winkelstraten zijn veiliger geworden. Nu worden ze zonder visie op de toekomst weggestreept. Je hebt geen glazen bol nodig om je te realiseren welke gevolgen dat heeft voor de veiligheid in en om de winkel.”

Met name de stopzetting van de subsidie voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is Detailhandel Nederland een doorn in het oog. Deze subsidie maakt lokale samenwerking tussen gemeenten, politie en winkeliers mogelijk. Van Steeg: ”De winkelier dreigt volledig verantwoordelijk gemaakt te worden voor de veiligheid in en om de winkel. En dat terwijl we weten dat we moeten samenwerken om veiligheid te waarborgen. En juist op die samenwerking wordt nu gekort.”

Detailhandel Nederland wil dat de KVO-subsidie voor de lange termijn wordt gecontinueerd en dat de minister met de brancheorganisatie in gesprek gaat over de invulling in de toekomst.

twitterlinkedintwitterlinkedin
twitteryoutubetwitteryoutube