Creatieve oplossingen nodig na sluiting Blokker winkels

De reorganisatie bij het Blokker concern heeft grote gevolgen voor haar hele winkelnetwerk. De Blokker formule gaat zich focussen op winkels in een verzorgingsgebied met tenminste 20.000 inwoners. Dit leidt tot een sluiting van 140 winkels door het hele land. Als vastgoedpartijen en gemeentes niet goed samenwerken met winkeliers en dienstverleners dreigt de winkelleegstand op te lopen met bijna 40.000 m2. Dit blijkt uit een analyse van vastgoedadviseur Colliers International.

Toekomstperspectief wisselt sterk

Van alle 140 winkels is het toekomstperspectief bepaald op basis van de kwaliteit en risico’s van de locatie en het winkelgebied als geheel. Voor 50 af te stoten vestigingen met in totaal 23.000 m² winkeloppervlak, lijkt het vinden van een nieuwe huurder redelijk makkelijk. Ze liggen in betrekkelijk sterke winkelgebieden en op goede locaties zoals Gemert of Nunspeet. Lokale ondernemers met creatieve concepten zullen in het gat springen met nieuwe combinaties van bijvoorbeeld retail en horeca.

“Als we kijken naar eerder gesloten Blokker winkels, zijn lokale partijen succesvol geweest in het opvullen van de leeggekomen ruimtes,” zegt Joost Vooijs van Colliers International Asset Services. Er is behoefte aan winkels en horeca met een authentieke ervaring, producten van lokale herkomst en ondernemers die met passie hun zaak runnen. We zien enthousiaste ondernemers hier steeds vaker op inspelen.”

Voor de overige 90 locaties zijn de vooruitzichten minder hoopgevend. Ruim 80% van deze groep ligt buiten de Randstad, zoals Delfzijl, Beuningen en Wolvega. Het zijn minder sterke winkelgebieden waar het risico op langdurige leegstand het grootst is. Zeker als het bestemmingsplan detailhandel voorschrijft. Hierdoor dreigt de winkelleegstand op te lopen met bijna 40.000 m2. Vooral in gebieden die het al moeilijk hebben. Om dit niet te laten gebeuren, is samenwerking tussen alle marktpartijen noodzakelijk.

Vastgoedeigenaren en gemeentes aan zet

Als vastgoedeigenaren het belang van lokale ondernemers onderkennen en de huurprijzen afstemmen op deze groep, hebben zij hun vastgoed als eerste verhuurd. Dit geldt met name voor de 50 winkels met een redelijk tot goed toekomstperspectief.

In andere gevallen is een bestemmingswijziging of transformatie nodig. Dan moeten ook gemeentes in actie komen. Zij kunnen niet aan de zijlijn blijven staan. Met name in krimpregio’s neemt het draagvlak voor winkelvoorzieningen af door een afnemende consumentenvraag. Het voorzieningenaanbod bepaalt de aantrekkelijkheid van plaatsen. Een levendige dorpskern speelt hierin een essentiële rol.

“De nieuwe Blokker strategie dwingt vastgoedeigenaren om meer creativiteit te tonen in hun verhuurbeleid. Denk aan start-up begeleiding, omzethuren, een investeringsbijdrage voor nieuwe concepten of een bedrijfsfinanciering voor startende ondernemers. De noodzaak van een vernieuwende aanpak wordt steeds groter” sluit Joost Vooijs af.

Download het rapport
Download het overzicht per categorie

twitterlinkedintwitterlinkedin
twitteryoutubeflickrtwitteryoutubeflickr