City Center Tilburg winnaar van de KERN jaarprijs

Het project om het winkelgebied in de binnenstad van Tilburg te transformeren werd door de jury van de KERN jaarprijs op waarde geschat. Zij gingen op 20 april met de KERN Jaarprijs Award naar huis. Waar het winkelend publiek van Tilburg in het verleden alleen op en neer kon lopen in een lange winkelstraat is er nu een aantrekkelijk gebied ontstaan waar de bezoekers meerdere keuzes hebben om hun winkelrondje te maken.

(hoofdfoto door: Dimitri Valentijn)

Rik Janssen, woordvoerder van Wereldhave ligt toe welke problematiek in het Tilburgse stadscentrum werd opgelost: “In het centrum werd niet optimaal gebruik gemaakt van de (schaarse) ruimte. Zo zorgde de bevoorrading van winkels aan de achterzijde voor een onaantrekklijk plein. Ook was er voor het winkelend publiek weinig andere keuze dan de winkelstraat op en neer te lopen. Door een dwarsverbinding te maken op de hoofdwinkelstraat en de bevoorrading van de winkels naar de voorzijde te brengen (buiten de winkeluren) wordt de ruimte nu veel efficiënter gebruikt. Daarnaast is Wereldhave al langere tijd bezig om winkelgebieden veel meer in te richten als ‘multi purpose gebieden’ waarin ook horeca, leisure, wonen, werken en voorzieningen een plek krijgen. Dat levert weliswaar een iets lagere huur op, maar maakt het hele gebied veel aantrekkelijker en dus toekomstbestendiger. Dat is ook terug te zien in de waardering van het vastgoed. Mixed-use krijgt van taxateurs een hogere waarde toegekend dan een zelfde gebied met alleen retail.”

Het project City Centre Tilburg met de nieuwe Emmapassage en het vernieuwde Pieter Vreedeplein is het product van een constructieve samenwerking van Gemeente Tilburg met ondermeer Wereldhave en NEOO, in een complexe en gevoelige binnenstedelijke omgeving, met veel verschillende conflicterende belangen. De jury heeft grote waardering voor de wijze waarop de geleerde lessen in de praktijk zijn gebracht, en hoe de attractiviteit van de Tilburgse binnenstad als een plek om te winkelen, maar ook om te wonen en te werken is versterkt. Al met al een enorm ingrijpende ingreep in de stad, die de binnenstad van Tilburg daadwerkelijk als bestemming op de kaart heeft gezet. En waar een omvangrijk nieuw stedelijk programma is gerealiseerd, met functies als wonen en horeca. Terwijl de retail weliswaar sterk is verbeterd, is het qua oppervlakte niet uitgebreid. Het is bovendien het product van een constructieve samenwerking tussen groot aantal marktpartijen en Gemeente Tilburg, in een complexe en gevoelige binnenstedelijke omgeving, met veel verschillende en soms conflicterende belangen.

Jansen is vooral trots op het feit dat het hele project in acht jaar gerealiseerd werd: “We hebben de benodigde panden acht jaar geleden aangekocht en zijn toen vrijwel meteen aan de slag gegaan. Dat we in acht jaar alle trajecten en de volledige uitvoering hebben gerealiseerd, is mede te danken aan de goede samenwerking met alle betrokken partijen.”

Juryvoorzitter René Vierkant: “De jury heeft grote waardering voor de wijze waarop Wereldhave, in nauwe samenwerking met de gemeente Tilburg, maar zeker ook met de ondernemersvereniging en BIZ vastgoed, tot deze zeer geslaagde ingreep in het historische weefsel van de stad is gekomen. Daarmee is een nieuw stuk stad ontstaan, wat veel meer in zich draagt dan het revitaliseren van een wat zieltogend binnenstedelijk winkelcentrum. Door netto geen winkels toe te voegen, maar zelfs te reduceren, en deze winkelruimte op een heel andere, veel logischer wijze onderdeel te laten uitmaken van de binnenstad, is een metamorfose gerealiseerd. De jury is onder de indruk van de stedelijke kwaliteit van het nieuw gecreëerde plein, met een passende maat en intimiteit, waardoor het hier goed toeven is. Lof ook voor het omvormen van de als retail verbinding mislukte Pieter Vreedestraat naar een woon-werk straat en het letterlijk uit de winkelroute nemen ervan.”

Kern-directeur Herman Kok: “City Centre Tilburg laat goed zien hoe een lange termijn visie en een consistente strategie aan de basis kunnen liggen van een goede samenwerking op basis van vertrouwen om daarmee daadwerkelijk een verbeteringsslag in een centrumgebied te bewerkstelligen. Tilburg heeft qua aantrekkelijkheid de afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt, en het City Centre project is hier een belangrijk onderdeel van. City Centre Tilburg gaat over veel meer dan winkelen, zoals ontmoeten, wonen, en werken. Het is die variëteit aan functies die ten grondslag ligt aan gezonde stad-, dorps- en wijkkernen. Dit project laat ook zien hoe van een verouderd winkelgebied uit de vorige eeuw de weg is gevonden naar een nieuw en levendig stuk stad. Juist dit gebiedsgerichte transformeren door middel van stedelijke ontwikkeling met meerdere nieuwe functies is een prachtig en inspirerend voorbeeld voor onze sector.”

Meer informatie: www.emmapassage.nl

Over de KERN jaarprijs

De andere genomineerde projecten waren:

  • Department in Eindhoven: MN Dutch Real Estate, MN Dutch Real Estate, abcnova, Kentie en Partners Architekten en Heerkens van Bavel Bouw
  • Duinhal in Almere: Amvest Development Real Estate BV en 3W real estate BV
  • TREF in Middelburg: a.s.r. real estate en Vocus Architecten
  • Vijfhoek in Oldenzaal: SUM Architecten, Unibail-Rodamco-Westfield N.V.

De Kern Jaarprijs is een prestigieuze prijs die al sinds 1989 (eerst als NRW Jaarprijs, sinds 2022 als Kern Jaarprijs) wordt uitgereikt aan de beste multifunctionele centrumontwikkeling van Nederland. Het vernieuwende karakter en de commerciële aantrekkelijkheid van het project voor consumenten en ondernemers spelen daarbij een belangrijke rol. De winnende inzending heeft een aantoonbare voorbeeldfunctie voor de sector. De winnaar ontvangt een bijzondere bokaal en een oorkonde.

De deskundige jury voor de Kern Jaarprijs 2023 bestond uit: René Vierkant | Vierders (voorzitter), Boris van der Gijp | Syntrus Achmea, Gertjan Slob | Locatus, Henk Vonk | Hevo Fame, Jos Sentel | Third Place, Justin Arnolli | Green Real Estate, Marco Karssemakers | Gemeente Eindhoven, Niek Even | Jumbo

Bron en meer informatie: Kern

twitteryoutubetwitteryoutube
twitterlinkedintwitterlinkedin