Amsterdamse ondernemers steunen 0-emissiezone, maar wijzen op knelpunten

Ondernemers vertegenwoordigd door MKB Nederland (Amsterdam) Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Amsterdam City, staan achter de plannen van de gemeenteraad om binnen de ring A10 een 0-emissiezone te creëren voor vracht- en bestelauto’s. In een zienswijze benoemen de ondernemersorganisaties nog wel enkele knelpunten om de verplichtende regelgeving al per 1-1-2025 in te laten gaan.

De gemeente Amsterdam wil dat per 1 januari 2025 alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s die binnen de Ring A10 in Amsterdam rijden, uitstootvrij zijn.

In de zienswijze worden een aantal redenen waarom veel ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf grote moeite zullen hebben, hun wagenpark tijdig aan te kunnen passen. Ook de eigen vuilnisdienst van Amsterdam heeft met deze omstandigheden te maken.:

  1. Voor de elektrische vrachtauto’s geldt dat deze nog nauwelijks beschikbaar zijn, schreeuwend duur zijn en nog over een beperkte actieradius beschikken. Hierdoor is het voor zeer veel (kleinere) ondernemers niet haalbaar om op korte termijn te investeren in een elektrisch voertuig. De beschikbare subsidie helpt hierbij niet. We dienen zorg te dragen dat we de ondernemers die de stad Amsterdam zo graag wenst, behouden.
  2. Er zijn nog onvoldoende oplaadpunten beschikbaar en de netcongestie zorgt ervoor dat de noodzakelijke opschaling van de beschikbare netcapaciteit jarenlange vertraging oploopt.
  3. Veel bedrijven hebben nog grote schulden vanuit de Coronaperiode. Vanaf nu moeten de belastingschulden worden terugbetaald. Tel hierbij ook de hoge inflatie, hoge personeelskosten, stijgende energieprijzen en huurindexaties bij op en dan moet het duidelijk zijn dat veel bedrijven in financieel zwaar weer verkeren.

Als suggestie om problemen te voorkomen stellen de ondernemers voor om een soepel overgangsregeling in te stellen; bij het ontheffingenbeleid rekening te houden met de langere levertijd van elektrisch vervoer in sommige segmenten; en duidelijkheid te verschaffen (geen tussentijdse versoepelingen) om de early adopters in de sector te belonen.

Aandacht voor distributiecentrum Food Center

Tenslotte willen de ondernemers nog een lans breken voor de belangen van het Food Center in Amsterdam West. “Als ‘buik’ voor Amsterdam is een goede bereikbaarheid van het Food Center van groot belang. Dagelijks vinden honderden vrachtauto’s en bestelauto’s uit binnen- en buitenland hiernaartoe hun weg. Wij pleiten voor een tijdelijke corridor met een ontheffing voor de schoonste dieselvoertuigen (Euro 6) tussen de A10, via de Haarlemmerweg, naar het Food Centrum tot 2030. Voor de RAI is destijds wel een uitzondering gemaakt en wij vragen dat nogmaals ook voor het Food Center.”

Zie ook: Zienswijze uitstootvrije zone van de samenwerkende Amsterdamse ondernemers

twitteryoutubetwitteryoutube
twitterlinkedintwitterlinkedin