Vernieuwd Keurmerk Veilig Ondernemen moet veiligheid winkelgebieden verbeteren

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft nieuwe handboeken van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) gepubliceerd. De sterk vernieuwde versie van het keurmerk, versie 4.0, is noodzakelijk vanwege de veranderde veiligheidsproblematiek waarmee o.a. winkelgebieden geconfronteerd worden. Van winkeldiefstal en agressie tot ondermijning, het maakt onderdeel uit van de nieuwe handboeken.

Het keurmerk is niet alleen bedoeld voor winkelgebieden maar omvat ook hoofdstukken voor bedrijventerreinen en buitengebieden.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen levert een duurzame publiek-private samenwerking tussen ondernemers, bewoners, gemeente, politie, brandweer en andere betrokkenen. Het doel ervan is de veiligheid en leefbaarheid in een gebied te verbeteren. Samenwerking is daarbij essentieel om de complexe uitdagingen op het gebied van veiligheid, zoals criminaliteit, leegstand en brandveiligheid, effectief samen met alle betrokkenen aan te pakken. 

Flexibiliteit en maatwerk

Dat het Keurmerk is vernieuwd, is een logisch en noodzakelijk gevolg van de veranderde veiligheidsdynamiek en problematiek in diverse gebieden. De toename van vandalisme, hangjongeren, diefstal, verpaupering, zorgen over leegstand en de groeiende dreiging van ondermijnende activiteiten maakten een herziening van de bestaande aanpak urgent. KVO 4.0 is het antwoord op deze uitdagingen en introduceert drie handboeken specifiek gericht op winkelgebieden, bedrijventerreinen en buitengebieden. Deze nieuwe handboeken bieden meer flexibiliteit en ruimte voor maatwerk, afgestemd op de specifieke behoeften en uitdagingen van een gebied. Door deze aanpassing is het keurmerk toegankelijker en efficiënter voor de betrokken partijen.

De vorige versie van het Keurmerk Veilig Ondernemen stamt uit 2015. Inmiddels heeft het veiligheidslandschap belangrijke veranderingen ondergaan. KVO 4.0 speelt daarop in en omvat belangrijke wijzigingen, waaronder:

  • Gedifferentieerde aanpak voor de drie specifieke gebiedstypen.
  • Vermindering van papierwerk en meer focus op prioriteiten en veiligheidsthema’s.
  • Flexibele enquête- en evaluatiecriteria voor een pragmatische benadering.
  • Mogelijkheid om meerdere gebieden in één KVO te clusteren en certificeren.
  • Een nieuw KVO-beeldmerk.

Certificering

Het KVO-certificaat volgt na een positieve onafhankelijke audit door certificatie-instelling Kiwa NCP. Zij beoordelen de publiek-private samenwerking en de inspanning die is geleverd op het aanpakken van de veiligheidsproblemen, verminderen van de criminaliteit, beheren van de leegstand en het bevorderen van een positieve en aantrekkelijke omgeving. Ook dat is een verandering ten opzichte van de vorige versie van het KVO. De inspanning is minstens zo belangrijk als het resultaat. Het KVO-certificaat is een waardevolle mijlpaal in het organiseren van een duurzame samenwerking voor een periode van drie jaar. 

Overgangsperiode handboeken

De nieuwe KVO-handboeken vervangen per 1 maart 2024 het huidige CCV-certificatieschema Keurmerk Veilig Ondernemen versie 3.1. Lopende KVO-trajecten die voor 1 maart 2024 zijn gestart, kunnen nog tot en met 28 februari 2025 beoordeeld worden aan de hand van het oude schema. De lancering van KVO 4.0 is een belangrijke stap in de voortdurende inspanningen om de veiligheid en leefbaarheid van bedrijventerreinen, winkel- en buitengebieden te verbeteren. Door het stimuleren en borgen van de publiek-private samenwerking tussen ondernemers en diverse andere partijen en door het nu beter kunnen leveren van maatwerk, is het Keurmerk Veilig Ondernemen een essentiële factor in het creëren van veilige en aantrekkelijke omgevingen.

Meer informatie: www.hetccv.nl/keurmerken/veilig-ondernemen/keurmerk-veilig-ondernemen/

twitteryoutubetwitteryoutube
twitterlinkedintwitterlinkedin