Publicatie boek: Het transformatieproces van winkelgebieden

Het recent gepubliceerde boek ‘Het transformatieproces van winkelgebieden’ van Pieter van der Heijde is een praktische handleiding om de structurele leegstand in winkelgebieden aan te pakken door deze te transformeren naar multifunctionele centrumgebieden. De focus in het boek ligt zowel  op de aanpak van planmatig ontwikkelde winkelcentra als winkelgebieden die organisch zijn ontstaan.

Veel winkelgebieden kampen met omvangrijke en langdurige leegstand. Voor de leefbaarheid en de waardeontwikkeling van het vastgoed is het cruciaal om deze aan te pakken. Dit kan door transformatie naar multifunctionele centra met een combinatie van winkels, woningen, horeca, maatschappelijke voorzieningen, werkplekken en vrije tijdsvoorzieningen. Dit transformatieproces is echter complex met veel hindernissen. Hierdoor blijft het gewenste resultaat vaak uit. Dit handboek geeft inzicht en biedt instrumentarium om het transformatieproces succesvol te doorlopen.

Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel beschrijft het krachtenveld binnen het Nederlandse winkellandschap en het  gewenste toekomstperspectief van winkelgebieden als bruisende centra van stad, wijk en dorp. In de laatste twee delen staat ‘de hoe-vraag’ centraal van de transformatie die hiervoor nodig is. Met het benodigde proces, de rol van de betrokken partijen, de financiële haalbaarheid, juridische aspecten en het beschikbare instrumentarium. In het tweede deel ligt hierbij de focus op  planmatig ontwikkelde winkelcentra zoals wijk- en stadsdeelcentra en in het derde deel op winkelgebieden die organisch tot stand zijn gekomen zoals historische binnensteden en dorpskernen.

Het boek is gebaseerd op de expertise van Pieter van der Heijde alsmede de kennis en ervaring van andere deskundigen, praktijkcases en literatuur. In de hoofdstukken zijn kaders opgenomen met praktijkvoorbeelden van transformatieprocessen van winkelgebieden. Het boek is geïllustreerd met foto’s van voorbeeldprojecten in binnen- en buitenland. Het boek biedt professionals binnen de stedelijke ontwikkeling praktische handvatten en is dan ook een must have voor projectleiders en beleidsmedewerkers bij gemeenten en provincies, consultants, projectontwikkelaars, beleggers en het grootwinkelbedrijf.

Het boek (157 pagina’s, geïllustreerd, hardcover, € 34,75) kan besteld worden door te mailen naar pietervanderheijde@xs4all.nl of via de boekhandel.

twitteryoutubetwitteryoutube
twitterlinkedintwitterlinkedin