Vooral belangstelling voor kleinere oppervlaktes winkelvastgoed in Q1 2023

Hoewel het opnamevolume van de winkelmarkt 6% lager ligt dan in Q1 2022, is het aantal winkels (673) dat in gebruik is genomen 6% hoger. De NVM registreerde veel opnames van kleinere winkeloppervlakten tot 100 m² en tussen 100 m² en 200 m². De vraag naar grotere oppervlakten boven 1.000 m² zakte weg.

Dat blijkt uit de eerste kwartaalrapportage over 2023 van makelaarsorganisatie NVM

Aanbod winkelpanden daalt

Na drie relatief stabiele kwartalen is het aanbod van winkelruimte afgenomen. Vergeleken met het vorige kwartaal ligt het aanbod 4% lager. Het aantal aangeboden winkels (4.157) is met 3% afgenomen, maar is nog altijd 4% hoger dan een jaar geleden. Steeds meer winkelpanden krijgen een andere functie. Het aantal winkelpanden (in winkelgebieden) is met een recordaantal van bijna 2.500 gedaald.

In verschillende provincies is het aanbod van winkelruimte duidelijk gedaald, vooral in Noord-Brabant (-15 procent), Groningen (-25 procent) en Gelderland (-14 procent).

Huurprijzen onder druk

Ondanks de verbeterde balans in de winkelmarkt staan huurprijzen onder druk. Door hogere kosten voor huurders (o.a. energie en medewerkers) kunnen zij minder huur opbrengen. Meer huurders zetten in op verlaging van de huurkosten.

In het eerste kwartaal van 2023 lag de mediaan van de gerealiseerde huurprijs op €116,-/m². Dit niveau daalt omdat NVM relatief meer transacties registreerde buiten de hoofdwinkelstraten. Bovendien dalen de gerealiseerde huren in de betere winkelgebieden.

Minder beleggingstransacties

Er is op dit moment weinig dynamiek in de beleggersmarkt, nu de rentestanden zich op een hoger niveau bevinden. Daardoor staat de bereidheid om te investeren in o.a. winkelsvastgoed onder druk. De huidige rentestanden resulteren in hogere rendementseisen van beleggers. Aanvangsrendementen zijn daarom in het eerste kwartaal van 2023 in alle sectoren gestegen vergeleken met dezelfde periode in 2022. Doordat verkopende partijen daarnaast hogere vraagprijzen hanteren dan kopers bereid zijn te betalen, komen er minder beleggingstransacties tot stand. Ook heeft de verhoging van de overdrachtsbelasting, die sinds 1 januari 2023 van kracht is, geleid tot hogere transactiekosten voor vastgoedbeleggers.

Sander Heidinga, voorzitter NVM Business: “Uit onze data-analyse en het sentiment onder onze leden komt naar voren dat er op dit moment een mismatch bestaat tussen vraag en aanbod van commercieel vastgoed. Hoewel er wel degelijk kapitaal in de markt aanwezig is, zijn beleggers in het eerste kwartaal vanwege de marktomstandigheden terughoudend geweest. Ook kopers en huurders wachten hun kans af. Tegelijkertijd is in veel segmenten sprake van een duidelijke vraag naar kwalitatief hoogwaardige panden en direct beschikbaar commercieel vastgoed. Terwijl de gestegen rente en inflatie een belangrijke reden zijn dat veel beleggers zich terughoudend opstellen, schiet de verhoging van de overdrachtsbelasting haar doel voorbij. Dit zet het investeringsklimaat alleen maar verder onder druk. Met als gevolg dat óók investeringen in het mkb, de verduurzaming van vastgoed en vastgoedtransformaties achterblijven bij de vraag.”

Bron en meer informatie: www.nvm.nl

twitteryoutubetwitteryoutube
twitterlinkedintwitterlinkedin