Nieuwe inspectieschema’s Brandbeveiliging CCV

Als gebruiker of eigenaar van een gebouw ben je verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Om er zeker van te zijn dat je aan de gestelde eisen voldoet, vindt er een periodieke inspectie plaats aan de hand van de CCV inspectieschema’s. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft nieuwe schema’s gepubliceerd die op 1 juli 2024 in gaan.

Het gaat om drie nieuwe inspectieschema’s voor het beoordelen van het basisontwerp, detailontwerp en het brandbeveiligingssysteem. De inspectieschema’s bevatten de specifieke bepalingen voor de desbetreffende inspectie en dienen samen met het nieuwe document “Algemeen deel” te worden gebruikt.

Belangrijkste wijzigingen

De oude inspectieschema’s dateren van 2019. Vanuit inspectie-instellingen, gebouwgebruikers en gebouweigenaren was er behoefte de inhoud te verbeteren op basis van praktijkervaringen. Tevens is de update aangegrepen voor een aantal andere belangrijke wijzigingen:

  • De relatie tussen het inspectieproces en vergunningverlening en toezicht door bevoegd gezag is verhelderd.
  • Een deel van de harmonisatieafspraken voor inspectie is opgenomen in de nieuwe schema’s.
  • Brandbeveiligingsinstallaties die geleverd zijn onder keurmerk of waarbij het periodiek onderhoud onder keurmerk uitgevoerd wordt, mogen anders worden geïnspecteerd dan installaties zonder keurmerk. Bij verschillende inspectiepunten mag de inspecteur uitgaan van het al onder keurmerk toegepaste kwaliteitstoezicht, of een kleinere steekproef toepassen. Het aantal inspectiepunten waarbij dit voordeel geldt is in de nieuwe schema’s uitgebreid.
  • Het vorige punt geldt nu ook voor inspecties van installaties waarbij door omstandigheden geencertificaat van levering of onderhoud kon worden afgegeven, maar die wel onder het bij het keurmerk horende kwaliteitstoezicht geleverd of onderhouden zijn. In het inspectieschema staan de voorwaarden hiervoor omschreven.

Ingangsdatum

De nieuwe schema’s (versie 2023) gaan in op 1 juli 2024. Vanaf dat moment vervangen ze de huidige schema’s. Dat is ook het moment dat deze inspectieschema’s worden aangewezen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), de opvolger van het Bouwbesluit.

Meer informatie: www.hetccv.nl

twitteryoutubetwitteryoutube
twitterlinkedintwitterlinkedin