Herontwikkeling naar Bogaard Stadscentrum

Rijswijk officieel van start met (her)ontwikkeling van 30.000 m2 retailruimte naar woningen, groenvoorzieningen en maatschappelijke functies.

Op zaterdag 18 september jl. gaf Armand van de Laar, wethouder Ruimtelijke en economische ontwikkeling, het officiële startschot voor de transformatie van winkelcentrum In de Bogaard naar Bogaard stadscentrum. Eind 2019 werd een Masterplan vastgesteld voor het gebied, dat de komende jaren concreet uitgewerkt gaat worden. Een langjarig traject dat door intensieve samenwerking tussen ondernemers, eigenaren en de gemeente Rijswijk van de grond is gekomen. Het is het eerste winkelcentrum in Nederland dat het aandurft om bijna 30.000 m2 aan retailruimte om te zetten naar woningen, groenvoorzieningen en maatschappelijke functies. Bij deze ontwikkeling zijn de gemeente Rijswijk, de winkeliersvereniging St. Winkelcentrum In de Bogaard en diverse ontwikkelende partijen betrokken.

Van winkelcentrum naar stadscentrum
Winkelcentrum In de Bogaard transformeert van een monofunctioneel winkelcentrum naar een levendig, eigentijds en groen stadscentrum en gaat verder onder de naam Bogaard stadscentrum. Het winkelgedeelte wordt compacter – zo’n 1/3 van de huidige winkelruimte verdwijnt. Diverse (leegstaande) kantoor- en winkelpanden, zoals De Terp, de Sterpassage en aan de overkant van de Prinses Beatrixlaan – de voormalige HBG-locatie – worden omgebouwd tot wooncomplexen. De focus van de nieuwbouw komt op wonen te liggen. Er komen circa 2.500 woningen bij voor Rijswijkers en nieuwe bewoners en meer ruimte voor aanvullende maatschappelijke functies en vergroening van het gebied. De branchering wordt beter aangesloten bij de behoefte van het bezoekend publiek en (toekomstige) bewoners.

Vergroening gebied
Een van de uitgangspunten voor de veranderplannen in Bogaard stadscentrum is dat het waar mogelijk wordt vergroend. Dat is niet alleen duurzaam maar ook goed voor de leefbaarheid. Warmte wordt geweerd en water wordt opgevangen. Er worden aangename plekken gecreëerd zoals parkjes en pleinen en de woningen worden voorzien van begaanbare groene daken en binnentuinen.
Het Bogaardplein krijgt een nieuwe inrichting en een groener karakter en er komt meer horeca en plek voor terrassen in het winkelgebied. In het masterplan van de gemeente is tevens rekening gehouden met de beoogde verlegging van rijbanen op de Prinses Beatrixlaan waardoor meer ruimte ontstaat voor woningen en groen.

Masterplan 2019
Uitgangspunt voor de veranderingen is het masterplan, dat in december 2019 door de gemeenteraad van Rijswijk is vastgesteld. Daarin liggen de visie en ruimtelijke kaders vast voor de transformatie van In de Bogaard. Dat betekent dat alle plannen en initiatieven moeten passen bij de ambities die voor het totale gebied in het masterplan zijn vastgelegd: een toekomstbestendig stadscentrum van Rijswijk. Daarmee moet Bogaard stadscentrum weer een toekomstbestendig en levendig woon-, winkel- en verblijfsgebied worden.

Bogaardstadscentrum.nl en Bogaard BouwApp
Alle informatie over de ontwikkelingen in Bogaard stadscentrum is gebundeld op de nieuwe gebiedswebsite www.bogaardstadscentrum.nl.

Alle actuele informatie over de bouw en de transformatie is te volgen via de Bogaard BouwApp. Deze is te downloaden via de website, de App Store of Google Play.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de transformatie op www.bogaardstadscentrum.nl en voor de deelprojecten op www.rijswijk.nl/projecten

twitteryoutubetwitteryoutube
twitterlinkedintwitterlinkedin