29 organisaties tekenen ‘Manifest voor Bereikbaarheid’ – ook van winkels

De afgelopen jaren is de bereikbaarheid van sociale voorzieningen (ook winkels) in Nederland sterk verminderd. Het manifest richt zich vooral op de beperkte bereikbaarheid per openbaar vervoer, per fiets en te voet in buitenwijken en landelijke gebieden.

De hoofdpunten uit het manifest:

  • Stel doelen vast voor de bereikbaarheid van dagelijkse bestemmingen.
  • Weeg veiligheid, gezondheid, leefomgeving en toegankelijkheid evenredig mee.
  • Zorg dat ministeries samenwerken aan betere bereikbaarheid.
  • Zorg dat woningen worden gebouwd dicht bij waar mensen werken en winkelen.
  • Geef provincies en vervoersregio’s meer middelen voor het versterken van regionaal openbaar vervoer, doorfietsroutes en leefbaarheid in dorpen.
  • Stel gemeenten in staat hun straten groen, gezond en veilig in te richten.

Enkele quotes uit het rapport waar ook ontwikkelaars van winkelgebieden rekening mee kunnen houden:

“Een kwart van de huishoudens reist uitsluitend lopend, fietsend en met het openbaar vervoer. Een significante groep mensen met een beperking mag of kan medisch gezien geen auto rijden, maar kan hun bestemming niet bereiken doordat het openbaar vervoer of de publieke ruimte niet toegankelijk genoeg zijn.”

“Bouw nieuwe woningen vooral binnen bestaand bebouwd gebied en dicht bij werklocaties en voorzieningen (winkels, diensten, zorg). Met een mix van wonen, werken en voorzieningen zorgen we voor levendige buurten en maken we optimaal gebruik van schaarse ruimte.”

“Maak voor de (her)inrichting van straten middelen vrij voor gemeenten, bijvoorbeeld uit het Mobiliteitsfonds. Vervang de huidige parkeernorm door een breder nationaal kader voor ‘startklare’ mobiliteit, inclusief deelvervoer. En ondersteun lokale overheden in een effectieve aanpak om ‘autoluwe’ steden en dorpen te ontwikkelen. Hierin krijgt bereikbaarheid per fiets, te voet of met het ov prioriteit, en wordt tegelijk oog gehouden voor groepen die aangewezen zijn op de auto.”

Bekijk het hele manifest op: www.natuurenmilieu.nl/samenverkleinenwedeafstand

twitteryoutubetwitteryoutube
twitterlinkedintwitterlinkedin