Privacy

Privacyverklaring shopping-centre-news.nl

Bescherming van uw gegevens

Shopping-centre-news.nl* garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van deze website. In deze verklaring leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Wat doen we met uw gegevens?

In het kader van onze dienstverlening, legt shopping-centre-news.nl gegevens vast (bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en in sommige gevallen uw telefoonnummer en adres). Shopping-centre-news.nl gebruikt deze gegevens voor de opvolging van het door u ingevulde contactformulier. In geval van het aanvragen van een proefnummer wordt na verzending van dit nummer niets meer met de gegevens gedaan en worden deze vernietigd. In geval van het als commerciële partij aanvragen van advertentie-informatie nemen wij uw gegevens op in onze CRM-software. De leverancier hiervan voldoet aan alles eisen voor dataopslag. Met uw gegevens kunnen wij u in het prospect-stadium (max. 2 jaar) periodiek in het kader van onze sales-activiteiten voor vakblad SCN telefonisch of per (e-)mailing of (e-)nieuwsbrief benaderen. Wordt u klant bij SCN, dan bewaren wij uw naam, contactgegevens, gespreksnotities en correspondentie (email, brieven) eveneens in onze CRM-software. Dit tot uiterlijk 2 jaar na de laatste transactie. Klanten én abonnees worden tevens opgeslagen in onze boekhoudsoftware. Dit product voldoet ook aan alle eisen voor dataopslag. Op elk moment kunt u via info@scnews.nl kenbaar maken dat wij deze gegevens dienen te verwijderen.

Ten aanzien van onze website en onze wekelijkse nieuwsbrief (welke laatste verzonden wordt via Paper.li): deze zijn gekoppeld aan Google Analytics. Zodoende worden er van bezoekers statistische gegevens vastgelegd die tot doel hebben onze website en nieuwsbrief te optimaliseren en ons kwantitatief inzicht te geven in o.a. bezoekersgedrag en herkomst. De rapportage van Google Analytics is zoals gezegd kwantitatief en voor ons niet herleidbaar tot individuen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Shopping-centre-news.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van shopping-centre-news.nl) tussen zit.

Openbaar maken

Shopping-centre-news.nl zal uw gegevens nooit uit zichzelf openbaar maken. Let op: in sommige gevallen zijn we door de overheid echter verplicht om gegevens naar buiten te brengen.
Wij zullen uw gegevens nooit verkopen of op een andere manier verstrekken aan derden. Wel komt het voor dat wij acteren als media-partner van een beurs, congres of bijeenkomst. Wij kunnen u dan namens de organisator hiervan informatie of een aanbieding toesturen.
Staat u bij ons geregistreerd als abonnee of CC-lezer van vakblad Shopping Centre NEWS, dan worden uw gegevens gebruikt voor toezending van het blad en de factuur. Zeer incidenteel kan het voorkomen dat wij voor een derde partij een commerciële mailing verzorgen. In dit laatste geval worden géén adressen aan die partij beschikbaar gesteld en verzorgen wij zelf de mailing.

Gegevens wijzigen

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact met ons op via info@scnews.nl of 035-5233182.

Websites van andere bedrijven

Shopping-centre-news.nl is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites die via links aan shopping-centre-news.nl* gekoppeld zijn. Lees daarom de privacyverklaring van deze websites voordat u uw gegevens daar achterlaat.

Cookies

Door cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat u bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te voeren. We herkennen de voorkeuren die u heeft opgegeven bij een eerder bezoek aan onze website. Zodoende bespaart u tijd en is de website prettiger in gebruik. De cookies kunnen door derden worden gebruikt om de website te helpen analyseren. Met de informatie uit de cookies (zoals IP-adres en webactiviteit) kan worden voorkomen dat u telkens dezelfde advertenties te zien krijgt. Ook kan hiermee klikfraude worden tegengegaan en worden er advertenties geselecteerd die relevanter voor u zijn.

U kunt de cookies verwijderen via de instellingen van uw browser. Zie voor meer informatie over in- en uitschakelen van cookies én het verwijderen hiervan in het Help-menu van uw internetbrowser.

Wijzigingen in privacyverklaring

Shopping-centre-news.nl houdt het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg deze verklaring daarom regelmatig, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem contact met ons op via 035-5233182 of info@scnews.nl.

*Naast de URL shopping-centre-news.nl geldt deze verklaring tevens voor de gekoppelde URL’s scnews.nl, scnews.eu en scn.today. Alle URL’s leiden tot dezelfde website. De verklaring geldt met uitzondering van de bepalingen die specifiek op de online-omgeving betrekking hebben ook voor ons gedrukte vakblad Shopping Centre NEWS.